Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurenčne evropske industrije kovin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurenčne evropske industrije kovin

 

POVZETEK:

Sporočilo Komisije (COM(2008) 108 final) o konkurenčnosti industrij kovin – Prispevek k strategiji EU za rast in delovna mesta

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To sporočilo določa splošne smernice, ki spodbujajo industrije kovin Evropske unije (EU) in druge deležnike, da se osredotočijo na inovacije in dobavljanje energije po konkurenčnih cenah, ne da bi pri tem zanemarile okoljske vidike.

KLJUČNE TOČKE

Značilnosti

Za industrijo kovin sta značilna dva glavna elementa:

 • kapitalska intenzivnost – zahtevajo se znatne naložbe v tehnologijo in opremo z zelo dolgim rokom uporabe,
 • velika poraba energije – proizvodni proces zahteva zelo veliko porabo energije (med 10 in 37 % vključenih stroškov).

Izzivi

Sporočilo določa številne izzive, s katerimi se spopadajo industrije kovin in ki vključujejo:

 • pomen surovin – velika odvisnost od rud in koncentratov* iz držav zunaj EU,
 • mesto v evropskem gospodarstvu in pomen zanj – del mreže sektorjev, vključno s sektorjem proizvodnje (npr. avtomobili in gradbeništvo). Leta 2005 je promet industrij znašal 5 % celotne proizvodnje v EU,
 • industrijska struktura ter mala in srednje velika podjetja (MSP) – velike kapitalske naložbe, ki se vzpostavljajo in upravljajo v industriji, pomenijo, da obstajajo strukturne ovire, ki MSP onemogočajo vstop v industrijo: velika podjetja, ki pogosto delujejo na svetovni ravni, namreč prevladujejo na trgu,
 • vpliv globalizacije in novo nastajajočih gospodarstev – z večino kovin in njihovimi surovinami se trguje na svetovnih trgih. Z razvojem nastajajočih gospodarstev se povečuje povpraševanje, kar ustvarja pritisk na oskrbo in cene,
 • konkurenčnost – države EU izgubljajo svoj delež v svetovni proizvodnji kovin, industrija kovin EU pa je zelo odvisna od cen energije in uvoženih surovin,
 • socialni vidik – industrija kovin ima starajočo se delovno silo in mora bolje uporabiti obstoječe strukture usposabljanja,
 • okolje – proizvodnja kovin je energetsko intenzivna in vpliva na okolje.

Celostni pristop

Evropska komisija je predlagala celostni pristop k izboljšanju konkurenčnosti industrij, ki vključuje več prvin:

 • zagotavljanje energetske oskrbe po konkurenčnih cenah prek dobro delujočih energetskih trgov,
 • ustvarjanje pogojev, na podlagi katerih bo lahko sektor izpolnil okoljske cilje EU in cilje na področju podnebnih sprememb,
 • spodbujanje raziskav in razvoja ter inovacijskih spretnosti,
 • ustvarjanje odprtih in konkurenčnih svetovnih trgov ter odprava izkrivljanj v trgovini s kovinami in surovinami.

Ti splošni cilji se morajo doseči s programi EU ter posebnim ukrepanjem na različnih področjih politike, ki ga izvajajo nacionalni javni organi in Komisija:

* KLJUČNI POJMI

Koncentrati: proizvod, ki se na splošno proizvaja v rudnikih kovinskih rud iz surove rude z odstranjevanje nečistoč in koncentriranjem kovine.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o konkurenčnosti industrij kovin – Prispevek k strategiji EU za rast in delovna mesta (COM(2008) 108 final, 22.2.2008).

Zadnja posodobitev 17.01.2017

Top