Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagotavljanje, da enotni trg deluje za potrošnike EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zagotavljanje, da enotni trg deluje za potrošnike EU

 

POVZETEK:

Sporočilo Komisije (COM(2008) 31 final) – spremljanje rezultatov za potrošnike na enotnem trgu: pregled stanja potrošniških trgov

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • S tem sporočilom so bili leta 2008 uvedeni potrošniki pregledi.
 • Sporočilo predstavlja začetno metodologijo, ki se je uporabljala za ocenjevanje potrošniških trgov, in rezultate prvega pregleda stanja potrošniškega trga.
 • Opredeljuje tudi možnosti za izboljšanje, npr. z uvedbo usklajene klasifikacije pritožb potrošnikov na ravni EU in s povečanjem števila zajetih sektorjev.

KLJUČNE TOČKE

Kaj je pregled stanja potrošniškega trga?

To je orodje, ustvarjeno za spremljanje stanja potrošniških trgov: pregled, ki ne upošteva le cen in varnosti izdelkov, temveč tudi zadovoljstvo potrošnikov.

Spremljanje potrošniških blagovnih trgov

Postopek spremljanja potrošniških blagovnih trgov je razdeljen v dve fazi:

 • izbirna faza – opredelitev sektorjev, ki slabo delujejo;
 • analizna faza – opredelitev vzrokov za to slabo delovanje.

Izbirna faza

Preučijo se trije vidiki trga:

 • 1.

  Opredelitev potrošniških trgov

Splošna uspešnost različnih sektorjev se analizira z uporabo naslednjih petih kazalnikov:

 • pritožbe potrošnikov,
 • raven cen,
 • zadovoljstvo potrošnikov,
 • spremembe dobavitelja,
 • varnost izdelkov in storitev.
 • 2.

  Ocenjevanje vključevanja enotnega trga na drobno

 • Vključevanje notranjega trga na drobno se lahko meri z navzočnostjo trgovcev na drobno iz drugih držav, z neposrednimi tujimi naložbami znotraj EU in trgovino na drobno znotraj EU.
 • Upoštevano je tudi stališče ljudi, ki nakupujejo znotraj EU, in težave, na katere naletijo.
 • 3.

  Primerjanje potrošniškega okolja v državah EU

Pri ocenjevanju različnih potrošniških okolij se preučijo naslednji vidiki:

 • izvrševanje zakonodaje,
 • pravno sredstvo in mnenje potrošnikov o pravnih sredstvih,
 • vloga potrošniških organizacij in potrošniško zaupanje vanje,
 • stopnja krepitve moči potrošnikov, zlasti ravni izobrazbe, informacij, pristojnosti in ozaveščenosti.

Analizna faza

Analizirajo se številna vprašanja, ki vključujejo:

 • krepitev moči potrošnikov,
 • predsodke, ki jih imajo potrošniki,
 • odnos med uvoznimi cenami in potrošniškimi cenami,
 • zakonodajne kazalnike,
 • usklajenost z zakonodajo,
 • kakovost in zlasti stopnjo inovacij, zdravje in okolje,
 • dostopnost in dosegljive cene,
 • interoperabilnost, tj. zmogljivost sistema ali izdelka, da deluje z drugimi izdelki.

Izboljšava potrošniških pregledov stanja od leta 2008

Od leta 2008 sta bili razviti in objavljeni dve vrsti potrošniških pregledov.

 • Pregled stanja potrošniških trgov zasleduje uspešnost več kot 40 potrošniških trgov na podlagi ključnih kazalnikov, kot je zaupanje, da prodajalci spoštujejo:
  • pravila o varstvu potrošnikov,
  • primerljivost ponudb,
  • izbiro, ki je na voljo na trgu,
  • obseg, v katerem so izpolnjena pričakovanja potrošnikov, in
  • škodo, ki jo povzročijo problemi, s katerimi se srečujejo potrošniki.
 • V tem pregledu stanja se spremljajo in analizirajo tudi drugi kazalniki, kot so zamenjava in cene.
 • Pregled stanja potrošniških pogojev spremlja nacionalne pogoje za potrošnike na treh področjih:
  • znanje in zaupanje,
  • skladnost in izvrševanje ter
  • reševanje pritožb in sporov.
 • Ta pregled stanja preučuje napredek pri vključevanju trga EU na drobno.
 • Od leta 2013 se oba pregleda stanja objavljata vsako drugo leto.
 • V obdobju 2013–2015 je bila v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim centrom izvedena revizija potrošniških pregledov stanja. Ta revizija je vodila v spremembe oblikovane metodologije.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije – Spremljanje rezultatov za potrošnike na enotnem trgu: pregled stanja potrošniških trgov (COM(2008) 31 final z dne 29. januarja 2008).

Zadnja posodobitev 23.01.2017

Top