Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Premagovanje posledic poslovnega neuspeha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Premagovanje posledic poslovnega neuspeha

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2007) 584 konč.) – Premagovanje posledic poslovnega neuspeha – za politiko nove priložnosti – Uresničevanje lizbonskega partnerstva za rast in delovna mesta

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • V tem sporočilu Evropska komisija poziva države Evropske unije (EU) k izboljšanju nacionalnih pravil in postopkov na področju poslovnega neuspeha.
 • Številna uveljavljena podjetja obstajajo samo zato, ker njihovi ustanovitelji niso obupali po začetnem neuspehu. Poslovni neuspeh je mogoče premagati, če podjetniki dobijo novo priložnost.

KLJUČNE TOČKE

Polovica podjetij ne preživi prvih pet let. Kljub temu je prenehanje delovanja podjetij v skladu z gospodarsko dinamiko. Javno mnenje neuspeh pogosto povezuje z goljufijo ali osebno nesposobnostjo. Pa vendar je le 4 do 6 % stečajev goljufivih. Večinoma je stečaj preprosto neposredna posledica prenove podjetja.

Poslovni neuspeh ima visoko ceno v smislu zaposlovanja, kupne moči (neizplačane plače) in financ (neplačan dolg). Te stroške bi bilo mogoče zmanjšati, če bi podjetja v težavah dobila boljšo pomoč in če bi jim v primeru stečaja olajšali nov začetek. Poleg tega se podjetniki, ki so ponovno ustanovili podjetje, učijo iz svojih napak in pozneje doživijo večji uspeh. Zaradi vseh teh razlogov je treba dati podjetjem, ki doživijo neuspeh, novo priložnost.

Javna podoba, izobrazba in mediji

 • Evropejci se bojijo poslovnega neuspeha. Treba jim je pokazati, da so novi poskusi del normalnega procesa učenja, raziskovanja in odkrivanja, na primer s pomočjo informacijskih kampanj in izobraževalnih programov.
 • Tudi mediji lahko odigrajo vlogo, zlasti v boju proti klišeju, da je stečaj kaznivo dejanje, ne glede na vzrok. Nenazadnje bi moral trajnostni dialog z vključenimi strankami Evropejcem omogočiti, da spoznajo prednosti novega začetka.

Vloga zakonodaje o plačilni nesposobnosti

 • Mnogi evropski zakoni o stečaju obravnavajo goljufijo in poštene podjetnike v stečaju na enak način. Včasih za stečaje nalagajo omejitve, prepovedi in celo rubeže. Zakonodaja bi morala jasno ločevati med obravnavo goljufivih in negoljufivih stečajev.
 • Poleg tega bi morali biti sodni postopki enostavnejši in hitrejši in ne bi smeli trajati več kot eno leto. Navsezadnje bi morala biti v zakonodaji ob upoštevanju nekaterih meril predvidena hitrejša ustavitev stečajnega postopka za preostali dolg. Ogromen dolg lahko podjetnika dejansko odvrne od ustanovitve drugega podjetja.

Dejavna podpora podjetjem v težavah

 • Poslovni neuspeh je treba preprečiti s podporo podjetnikom v čim zgodnejši fazi. Komisija priporoča, da države EU uvedejo podporne ukrepe, na primer strokovno pomoč.
 • Ker si podjetja v težavah ne morejo privoščiti, da bi plačala drago svetovanje, je bistveno, da postane taka podpora dostopnejša. Komisija je dejansko razvila instrument za zgodnje opozarjanje: orodje za zgodnje opozarjanje je dala na splet, da bi pomagala podjetnikom na hitro oceniti njihovo finančno trdnost. Poleg tega program INTERREG IVC in evropska poslovna združenja ponujajo številne priložnosti za mrežno povezovanje in izmenjavo dobrih praks na področju pomoči podjetjem.
 • Navsezadnje je stečaj mogoče preprečiti tudi z upoštevanjem drugih možnosti: Komisija priporoča državam EU, da osredotočenost preusmerijo na prestrukturiranje in reševanje podjetij v težavah.

Dejavna podpora podjetnikom, ki začnejo znova

 • Podjetniki, ki ustanovijo svoje drugo podjetje, se soočajo s psihološkimi, tehničnimi in finančnimi težavami. Zato jim mora biti na voljo usposabljanje in inštruiranje. Treba je tudi spodbujati povezavo med temi podjetniki in njihovimi strankami, poslovnimi partnerji in vlagatelji, ki jim pogosto grozi stečaj.
 • Poleg tega podjetniki, ki začenjajo znova, potrebujejo finančne vire. Javni viri bi morali odstraniti ovire do javnega financiranja. Banke in finančne institucije bi morale biti manj nezaupljive do podjetnikov, ki začenjajo znova, in imena podjetij v stečaju, ki ni posledica goljufije, se ne bi smela pojavljati na seznamih, ki omejujejo dostop do posojil v bančnem sektorju.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Premagovanje posledic poslovnega neuspeha – za politiko nove priložnosti – Uresničevanje lizbonskega partnerstva za rast in delovna mesta (COM(2007) 584 konč., 5.10.2007).

Zadnja posodobitev 01.12.2016

Top