Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sodelovanje med institucijami EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sodelovanje med institucijami EU

 

POVZETEK:

Člen 13 Pogodbe o Evropski uniji

KAJ JE NAMEN TEGA ČLENA POGODBE?

 • Člen 13 Pogodbe o Evropski uniji (EU) navaja institucije in države EU, ki morajo med seboj „lojalno sodelovati“.

KLJUČNE TOČKE

 • Različne institucije EU si morajo prizadevati, da bodo:
  • uveljavljale vrednote EU (spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin),
  • uresničevale cilje EU (glavni cilji so spodbujanje miru, vrednot EU in blaginje njenih državljanov),
  • služile interesom EU, javnosti in držav EU,
  • zagotavljale doslednost, učinkovitost in kontinuiteto politik in ukrepov EU.
 • Institucije so:
 • Vsaka institucija deluje v mejah pristojnosti na podlagi Pogodbe ter v skladu s postopki in cilji, med seboj pa morajo sodelovati.
 • Parlament, Svet in Komisija tesno sodelujejo, na podlagi člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pa lahko sklepajo medinstitucionalne sporazume. Primeri takšnih sporazumov vključujejo:
 • Način sodelovanja institucij EU se lahko določi tudi z drugimi členi Pogodbe, kot sta:
  • člen 284 PDEU, ki ureja odnose med Svetom in ECB. V skladu s tem členom je treba predsednika ECB povabiti k udeležbi na sejah Sveta, kadar so na dnevnem redu cilji in naloge banke. ECB mora poslati letno poročilo Parlamentu, Svetu in Komisiji ter Evropskemu svetu; in
  • člen 134 PDEU, v skladu s katerim države EU, Komisija in ECB sodelujejo v okviru Ekonomsko-finančnega odbora.
 • Način sodelovanja in vzajemnega delovanja institucij pa je določen tudi:
  • s praksami, ki so se razvijale skozi leta,
  • s poslovniki posameznih institucij in
  • za vsak primer posebej, kot v primeru dogovora med ECB in Evropskim parlamentom o odgovornosti in preglednosti v zvezi z evropskim bančnim nadzorom. Sklenitev tega dogovora je bila posebej vključena v člen 20(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 o nalogah ECB v zvezi z bonitetnim nadzorom kreditnih institucij.

GLAVNI DOKUMENT

Člen 13 Pogodbe o Evropski uniji (UL C 202, 7.6.2016, str. 22).

POVEZANI DOKUMENTI

Člen 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 175).

Člen 134 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 105–106).

Zadnja posodobitev 08.08.2016

Top