Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropsko sodelovanje pri preprečevanju kriminala

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropsko sodelovanje pri preprečevanju kriminala

Sklep Sveta 2009/902/PNZ o ustanovitvi Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN)

AKT

Sklep Sveta 2009/902/PNZ z dne 30. novembra 2009 o ustanovitvi Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN) in razveljavitvi Sklepa 2001/427/PNZ

POVZETEK

Preprečevanje kriminala v Evropski uniji (EU) je okrepljeno s sodelovanjem med organi na nacionalni in lokalni ravni ter drugimi strokovnjaki in izvajalci na tem področju.

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Vzpostavlja Evropsko mrežo za preprečevanje kriminala (EUCPN), da bo pomagala pri razvoju ukrepov za preprečevanja kriminala v EU. Zagotavlja okvir za sodelovanje med državami EU; mreža podpira tudi dejavnosti preprečevanja kriminala na nacionalni in lokalni ravni.

KLJUČNE TOČKE

EUCPN je odgovorna za:

izboljšanje sodelovanja, stike in izmenjavo informacij med zainteresiranimi stranmi,

zbiranje, ocenjevanje in sporočanje informacij o preprečevanju kriminala,

organiziranje konferenc in dejavnosti za razvoj preprečevanja kriminala in razširjanje rezultatov dela pri preprečevanju kriminala,

zagotavljanje strokovnega znanja evropskim institucijam (Svetu in Komisiji),

letno poročanje o svojem delu Svetu,

oblikovanje in izvajanje delovnega programa, ki obravnava grožnje, povezane s kriminalom.

Cilji EUCPN se dosegajo z letnim delovnim programom, ki je del večletne strategije (2010-15).

Mrežo sestavljajo:

uprava , odgovorna za celotno upravljanje,

sekretariat, ki zagotavlja upravno podporo upravi,

kontaktne točke, ki podpirajo izmenjavo informacij in strokovnega znanja med nacionalnimi predstavniki.

Dejavnosti

EUCPN izvaja številne dejavnosti, ki vključujejo:

spodbujanje dobre prakse s pomočjo podatkovne zbirke, ki vsebuje primere pobud in projektov o preprečevanju kriminala iz vse EU (ki se gibljejo od preprečevanja nasilnega kriminala do kibernetske kriminalitete),

organizacijo konference o najboljših praksah, tj. letnega dogodka za oblikovalce politike, izvajalce in raziskovalce za razširjanje in posredovanje izkušenj in najboljših praks pri preprečevanju kriminala, pa tudi o varnosti v državah EU,

izročitev Evropske nagrade za preprečevanje kriminala, ki je namenjena nagrajevanju najboljšega evropskega projekta za preprečevanje kriminala. Nagrada je na voljo vsakemu projektu, pobudi ali svežnju ukrepov, namenjenih zmanjšanju kriminala in strahu pred kriminalom v okviru določene teme,

zbiranje in spodbujanje raziskovalnih ugotovitev in dejavnosti za preprečevanje kriminala. „zbirke orodij“ za posebne vidike preprečevanja kriminala, ki so namenjene informiranju, podpori in spodbujanju lokalnih izvajalcev in oblikovalcev politike z dejanskim znanjem v obliki lahko berljivega dokumenta,

vzpostavljanje in vodenje arhiva študij, člankov in drugih dokumentov o preprečevanju kriminala, dostopnega prek iskalnika v spletni knjižnici na spletišču EUCPN.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Od 30. novembra 2009.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske mreže za preprečevanje kriminala.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2009/902/PNZ

30.11.2009

-

UL L 321, 8.12.2009, str. 44-46

Zadnja posodobitev: 13.08.2015

Top