Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska pravosodna mreža - sodelovanje v boju proti kriminalu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska pravosodna mreža - sodelovanje v boju proti kriminalu

Sklep predpisuje določbe za nadaljevanje Evropske pravosodne mreže in sočasno razveljavlja Skupni ukrep 98/428/JHA, ki jo je vzpostavil.

AKT

Odločba Sveta 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni mreži

POVZETEK

Sklep predpisuje določbe za nadaljevanje Evropske pravosodne mreže in sočasno razveljavlja Skupni ukrep 98/428/JHA, ki jo je vzpostavil.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Sklep razširja dejavnosti Evropske pravosodne mreže (EJN), vzpostavlja telekomunikacijski pripomoček (zaščiten komunikacijski kanal) in pojasnjuje razmerje med mrežo in Uradom za evropsko pravosodno sodelovanje Eurojust*.

KLJUČNE TOČKE

Sestava EJN

EJN mora sestavljati ena ali več kontaktnih točk vsake države članice Evropske unije (EU). Iz delegacije vsake države se določi nacionalni korespondent in tehnični korespondent, ki je odgovoren za nov telekomunikacijski kanal.

Kontaktne točke pravosodno sodelujejo v kazenskih zadevah in morajo imeti ustrezne jezikovne veščine za čim boljše komuniciranje z nasprotnimi strankami. Kateri koli že imenovan sodnik za zvezo mora biti vključen v EJN. Predstavnika ima tudi Evropska komisija (EK), EJN pa vodi sekretariat.

Naloge

EJN z delovanjem omogoča komunikacijo med kontaktnimi točkami, organizira sestanke in posreduje sekundarne informacije.

Kontaktne točke olajšujejo pravosodno sodelovanje med državami članicami EU, zlasti pri spopadanju z resnimi kaznivimi dejanji, in omogočajo ustrezno komunikacijo ter deljenje informacij s kontaktnimi točkami in pravosodnimi organi v drugih državah članicah EU.

Kontaktne točke pa tudi spodbujajo in se vključujejo v organizacijo usposabljanja ter sodelujejo z Evropskim omrežjem za izobraževanje pravosodnih organov, kjer je potrebno.

Sestanki EJN v polni zasedbi, na katere so povabljene vsaj tri kontaktne točke iz vsake države, potekajo vsaj 3-krat na leto in ponujajo forum za razpravo o zadevah pravosodnega sodelovanja, zlasti v zvezi z zakonodajo EU. Razprave služijo kot osnova za morebitno zakonodajo in izboljšave na področju mednarodnega sodelovanja. Nacionalni in tehnični korespondenti se srečajo vsaj enkrat letno, priložnostno.

Sekretariat

Sekretariat kontaktnim točkam preko spletne strani posreduje najnovejše informacije o nacionalnih pravosodnih in postopkovnih sistemih ter ustrezne pravne tekste. Vzpostavlja tudi zaščiten telekomunikacijski kanal za zahteve po podatkih in pravosodnem sodelovanju.

Sekretariat financira Eurojust, dopolnilna organizacija s priviligiranim odnosom z EJN, ki temelji na posvetovanju in pretoku informacij.

Odgovornost

EJN vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu EU in Evropski komisiji (EK) poroča o svojih aktivnostih, vsake štiri leta pa Svet EU izvaja ocenjevanje delovanja EJN na osnovi skupnega poročila, ki ga pripravita EJN in EK.

OZADJE

Načelo vzajemnega priznavanja sodnih odločb v kazenskih zadevah se postopno izvaja s povečanim neposrednim stikom med pravosodnimi organi. Zaradi teh sprememb in širitve EU leta 2004 in 2007 EJN postaja vse bolj pomemben.

Za dodatne informacije si oglejte spletno stran Evropske pravosodne mreže

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 24. decembra 2008.

KLJUČNI POJMI

* Eurojust: enota za pravosodno sodelovanje EU.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Odločba 2008/976/PNZ

24.12.2008

-

UL L 348, 24.12.2008, str. 130-134

POVEZANI AKTI

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o vzpostavitvi mreže zakonodajnega sodelovanja med ministrstvi za pravosodje Evropske unije (UL C 326, 20.12.2008, str. 1-2)

Zadnja posodobitev: 12.06.2015

Top