Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti organiziranemu kriminalu: kazniva dejanja, povezana z udeležbo v hudodelski združbi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti organiziranemu kriminalu: kazniva dejanja, povezana z udeležbo v hudodelski združbi

 

POVZETEK:

Okvirni sklep Sveta 2008/841/PNZ o boju proti organiziranemu kriminalu

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

Okvirni sklep kriminalizira vsako kaznivo dejanje, ki je povezano z udeležbo v hudodelski združbi.

Namen sklepa je uskladiti predpise držav Evropske unije (EU) o kriminalizaciji teh kaznivih dejanj ter določiti kazni zanje.

Kazniva dejanja

Obstajata dve vrsti dejanj, izmed katerih morajo države EU vsaj eno prepoznati kot kaznivo dejanje:

 • 1.

  aktivna udeležba pri organizaciji kriminalnih dejavnosti, pri čemer oseba pozna njihov cilj ali ima namen storiti kaznivo dejanje;

 • 2.

  dogovor o izvršitvi kaznivega dejanja, pri čemer ni nujno, da oseba pri tem sodeluje.

Kazni

Države EU morajo določiti kazni glede na zgoraj navedena kazniva dejanja:

 • za prvo možnost se zahtevata najmanj dve leti zapora kot najvišja kazen;
 • za drugo možnost se zahteva najmanj dve leti zapora kot najvišja kazen ali najvišja predvidena zaporna kazen, ki je enaka kazni za načrtovane dejavnosti.

Kazni se lahko zmanjšajo v posebnih okoliščinah, na primer če se storilec odreče kriminalni dejavnosti ali če pomaga prepoznati druge storilce kaznivega dejanja in jih privesti pred sodišče.

Države EU morajo na podlagi Okvirnega sklepa sprejeti pravila, na podlagi katerih so pravne osebe (na primer podjetja) lahko odgovorne za kazniva dejanja, če jih v njihovem imenu stori oseba na vodilnem položaju v sklopu pravne osebe.

Kazni za pravne osebe morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Vključevati morajo globe, vendar tudi naslednje:

 • odvzem upravičenosti do državne pomoči;
 • začasna ali stalna prepoved opravljanja poslovnih dejavnosti in uporabe ustanov, ki so se uporabljale za izvršitev kaznivega dejanja;
 • uvedba sodnega nadzora;
 • sodna likvidacija družbe.

Sodna pristojnost in uskladitev kazenskega pregona

Sodna pristojnost države EU mora zajemati kazniva dejanja, ki so v celoti ali deloma izvršena s strani ali v imenu pravne osebe s sedežem na ozemlju te države.

Kadar je za kaznivo dejanje sodno pristojnih več držav, morajo te države sodelovati, na primer v okviru Eurojusta, da bi se odločile, katera od njih bo izvedla sodni pregon, in da bi se postopki izvajali v eni sami državi EU.

Posebno se upoštevajo:

 • dejstvo, kje je bilo kaznivo dejanje storjeno,
 • državljanstvo ali prebivališče storilca,
 • država, iz katere izhajajo žrtve, in
 • ozemlje, na katerem je bil najden storilec kaznivega dejanja.

OD KDAJ SE TA OKVIRNI SKLEP UPORABLJA?

Okvirni sklep 2008/841/PNZ se uporablja od 11. novembra 2008.

OZADJE:

EU je od devetdesetih let prejšnjega stoletja izvajala ukrepe za učinkovitejši boj proti organiziranemu kriminalu.

 • 1997: EU sprejme svoj prvi akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu;
 • 1998: EU sprejme Skupni ukrep 98/733/PNZ o udeležbi v hudodelski združbi;
 • 2000: Generalna skupščina Združenih narodov sprejme Konvencijo ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – prvi svetovni pravni instrument za boj proti mednarodnemu kriminalu, ki je začel veljati leta 2003;.
 • 2002: EU sprejme Okvirni sklep 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu („teroristično skupino“ opredeljuje na podlagi opredelitve „hudodelske združbe“ iz Skupnega ukrepa 1998/733/PNZ);
 • 2004: Evropska komisija v sporočilu prizna potrebo po izboljšanju ukrepov, ki se uporabljajo za boj proti organiziranemu kriminalu; EU s Sklepom Sveta 2004/579/ES pristopi h konvenciji ZN;
 • 2008: EU sprejme Okvirni sklep 2008/841/PNZ, s katerim se razveljavi in nadomesti Skupni ukrep 98/733/PNZ.

GLAVNI DOKUMENT

Okvirni sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42-45).

POVEZANI DOKUMENTI

Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in protokoli h Konvenciji.

Sklep Sveta 2004/579/ES z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu v imenu Evropske skupnosti (UL L 261, 6.8.2004, str. 69).

Zadnja posodobitev 19.12.2016

Top