Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Od schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Od schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

Leta 2013 je SIS 1+ nadomestila druga generacija schengenskega informacijskega sistema (SIS II). SIS II je obsežen informacijski sistem na področju svobode, varnosti in pravice. Vsebuje razpise ukrepov v zvezi z določenimi kategorijami oseb in predmetov in ima ključno vlogo pri ohranjanju visoke ravni varnosti na območju brez nadzora na notranjih mejah (schengensko območje).

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1104/2008 z dne 24. oktobra 2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (glej akt(-e) o spremembi).

Sklep Sveta 2008/839/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (glej akt(-e) o spremembi).

Ti pravni akti (ki vsebujejo akte o spremembi) so zdaj prenehali veljati.

POVZETEK

Schengenski informacijski sistem (SIS) je bil prvotno vzpostavljen znotraj medvladnega okvira Schengenske konvencije. Po sprejetju Amsterdamske pogodbe je bil vključen v okvir Evropske unije. Sistem je vseboval informacije o osebah, ki bi lahko sodelovale pri hudih kaznivih dejanjih ali ki mogoče nimajo pravice do vstopa ali bivanja v EU. Vseboval je tudi razpise ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami, zlasti otroki, ter informacije o vozilih, orožju, bankovcih in osebnih dokumentih, ki bi lahko bili ukradeni, protipravno odvzeti ali izgubljeni.

Ta sistem prve generacije pa je bilo treba zaradi hitrih tehnoloških sprememb in geografske širitve EU nadomestiti.

OD SIS 1+ DO SIS II

Da bi se omogočila širitev schengenskega območja na nove države EU, je bila predvidena dopolnjena različica SIS (SIS 1+). Potrebne pa so bile tudi izboljšave, da bi prvotni sistem nadomestil sodobnejši sistem, ki nudi dodatne funkcije.

SIS II med drugim omogoča uporabo biometričnih podatkov, nove oblike razpisov ukrepov in možnost povezovanja različnih razpisov ukrepov (na primer razpisi ukrepov v zvezi z osebo in vozilom).

Za razvoj tega najsodobnejšega sistema IT kot enega največjih te vrste na svetu je bil potreben daljši časovni okvir zaradi spreminjanja pravnega, strokovnega in političnega okolja ter zahtevanih faz strogega preskušanja, da bi se zagotovila visoka raven učinkovitosti in varnosti.

MIGRACIJA Z ENEGA SISTEMA NA DRUGEGA

S tehničnega vidika je migracija s SIS 1+ na SIS II obsegala naslednje korake:

  • prenašanje podatkov iz SIS 1+ v SIS II prek pretvornika;
  • preklop nacionalnih aplikacij iz SIS 1+ na SIS II in
  • fazo spremljanja, da bi se zagotovila zanesljivost sistema, med katero bi oba sistema delovala skupaj in ostala usklajena prek pretvornika.

Faza preskušanja:

Da bi SIS II začel v celoti delovati, so bili za dolgo pripravljalno obdobje pred njegovo aktivacijo načrtovani kombinirani preskusi. Najpomembnejši, t.i. celoviti preskus, je vključeval preskus vseh ključnih elementov SIS II. Uspeh tega preskusa je bil tako tehnični kot pravni predpogoj za začetek veljavnosti SIS II.

Vse države EU, ki sodelujejo v SIS II, so uspešno opravile to preskusno fazo leta 2013. To je omogočilo trajen preklop s prve generacije sistema na SIS II 9. aprila 2013. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) je 9. maja 2013 prevzela odgovornost za vsakodnevno upravljanje centralnega sistema SIS II.

Dodatne informacije:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1104/2008

11.11.2008

-

UL L 299, 8.11.2008, str. 1-8

Sklep 2008/839/PNZ

11.11.2008

-

UL L 299, 8.11.2008, str. 43-49

Akt(-i) o spremembi Uredbe (ES) št. 1104/2008

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 541/2010

25.6.2010

-

UL L 155, 22.6.2010, str. 19-22

Uredba (EU) št. 1273/2012

30.12.2012

-

UL L 359, 29.12.2012, str. 32-44

Akt(-) o spremembi Sklepa 2008/839/PNZ

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 542/2010

25.6.2010

-

UL L 155, 22.6.2010, str. 23-26

Uredba (EU) št. 1272/2012

30.12.2012

-

UL L 359, 29.12.2012, str. 21-31

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Uradni list L 381, 28.12.2006).

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Uradni list L 381, 28.12.2006).

Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Uradni list L 205, 7.8.2007).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Zadnje poročilo o napredku v zvezi z razvojem druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) januar 2013-maj 2013 (COM(2013) 777 final z dne 2. decembra 2013 - ni objavljeno v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev: 03.10.2014

Top