Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Živali in proizvodi iz ribogojstva – predpisi o zdravju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Živali in proizvodi iz ribogojstva – predpisi o zdravju

POVZETEK:

Direktiva Sveta 2006/88/ES – zahteve za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter preprečevanje in nadzor bolezni pri vodnih živalih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa:
  • zahteve za zdravstveno varstvo pri prodaji, uvozu ali prevozu živali iz ribogojstva (gojenih rib in školjk);
  • najmanjše ukrepe za povečanje splošne ozaveščenosti in preprečevanje bolezni;
  • najmanjše ukrepe v primeru domnevnega ali potrjenega izbruha bolezni.

KLJUČNE TOČKE

 • Nacionalni organi držav EU morajo zagotoviti, da je vsaka ribogojnica pooblaščena.
 • Ribogojnica, ki želi dobiti pooblastilo, mora:
  • voditi evidenco vseh rib in školjk, ki se premaknejo na področje ribogojnice ali z njega;
  • dokazati visoke higienske standarde;
  • izvajati spremljanje zdravja živali na podlagi tveganja, da odkrije bolezni in morebitne povečane ravni poginov.
 • Nacionalni organi morajo vzdrževati posodobljen in javno dostopen register pooblaščenih ribogojnic.
 • Zakonodaja določa seznam bolezni in vrst, ki so dovzetne zanje.
 • Pri prevozu živali iz ribogojstva morajo biti uvedeni ukrepi za preprečevanje bolezni.
 • Gojene ribe in školjke morajo biti zdrave. Kadar so ponujene za prodajo, morajo imeti veterinarsko spričevalo.
 • Uvožene ribe in školjke morajo izpolnjevati zahteve EU v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. EU se lahko odloči za inšpekcijski pregled ribogojnic, iz katerih prihajajo.
 • Lastniki ribogojnic in veterinarji morajo takoj poročati ustreznemu organu o vsakem povečanju poginov ali sumu bolezni.
 • Nacionalni organi morajo obvestiti druge države EU in Evropsko komisijo ter Norveško, Islandijo, Švico in Lihtenštajn v 24 urah po potrditvi bolezni.
 • Če obstaja sum bolezni, se sprejmejo nadzorni ukrepi, kot so izvajanje laboratorijskih preskusov in namestitev ribogojnice v karanteno.
 • Kadar je bolezen potrjena, organi:
  • uradno razglasijo, da je ribogojnica okužena;
  • vzpostavijo zaprt sistem z okuženim in ogroženim območjem;
  • prepovedo obnovo staleža ter premike rib in školjk.
 • Države EU morajo izpolnjevati posebne zahteve, preden dobijo status brez bolezni.
 • Strokovnjaki Komisije, ki jih spremljajo nacionalni uradniki, lahko izvajajo inšpekcijske preglede na kraju samem.
 • Nacionalni organi lahko po želji sprejmejo strožje ukrepe.
 • Zakonodaja se ne uporablja za ribe ali školjke
  • v okrasne namene,
  • ulovljene v naravi ali
  • namenjene za predelavo v ribjo moko, hrano za ribe, olje ali podobne proizvode.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 14. decembra 2006. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. maja 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o ribogojstvu.

AKT

Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14–56)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2006/88/ES so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 2008/392/ES z dne 30. aprila 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede informacijske spletne strani za elektronski dostop do informacij o nosilcih dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratih (UL L 138, 28.5.2008, str. 12–20)

Sklep Komisije 2010/221/EU z dne 15. aprila 2010 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (UL L 98, 20.4.2010, str. 7–11). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 23.05.2016

Top