Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Goveji hormon somatotropin – pravila EU za trženje in uporabo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Goveji hormon somatotropin – pravila EU za trženje in uporabo

 

POVZETEK:

Odločba Sveta 1999/879/ES o dajanju v promet in dajanju govejega hormona somatotropina (BST)

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

  • Prizadeva si urediti trženje in uporabo govejega somatotropina v Evropski uniji (EU), to je govejega rastnega hormona, ki se uporablja za povečanje proizvodnje mleka.

KLJUČNE TOČKE

  • Odločba prepoveduje dajanje govejega hormona somatotropina v promet v EU za namen trženja in kakršno koli uporabo pri zdravljenju krav molznic.
  • Proizvodnja ali uvozizvažanja govejega somatotropina v države EU za nameneizvažanja v države zunaj EU sta še naprej dovoljena.
  • Poleg tega morajo podjetja, ki izdelujejo ali imajo dovoljenje za trženje somatotropina, voditi evidence, v katerih so v kronološkem zaporedju podrobno navedene izdelane ali nabavljene količine in prodane količine ali količine, uporabljene za druge namene, kakor za dajanje v promet, ter imena oseb, ki so jim bile te količine prodane ali od katerih so bile kupljene.

OZADJE

  • V skladu z Direktivo 2001/82/ES se živali ne sme dajati nobena snov z izjemo snovi, ki se dajejo za terapevtske ali preventivne namene, razen če je bilo z znanstvenimi študijami o dobrem počutju živali ali pridobljenimi izkušnjami dokazano, da učinek snovi ni škodljiv za zdravje ali dobro počutje živali.
  • Somatotropin se proizvaja samo za povečanje proizvodnje mleka in Znanstveni odbor za zdravje in dobro počutje živali EU (ki ga je zamenjala Evropska agencija za varnost hrane, ustanovljena na podlagi Uredbe (ES) št. 178/2002) je marca 1999 navedel, da hormon povečuje tveganje okužbe in lahko negativno vpliva na razmnoževanje ter povzroči hude reakcije pri govedu.

GLAVNI DOKUMENT

Odločba Sveta 1999/879/ES z dne 17. decembra 1999 o dajanju v promet in dajanju govejega hormona somatotropina (BST) ter o razveljavitvi Odločbe 90/218/EGS (UL L 331, 23.12.1999, str. 71–72)

Zadnja posodobitev 11.08.2016

Top