Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Živalski proizvodi, namenjeni prehrani ljudi: predpisi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Živalski proizvodi, namenjeni prehrani ljudi: predpisi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali

POVZETEK:

Direktiva 2002/99/ES: predpisi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz živalskih proizvodov, namenjenih prehrani ljudi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa splošne predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki veljajo za proizvode, namenjene prehrani ljudi.
 • Ti zajemajo vse postopke proizvodnje, predelave in distribucije, ki se izvajajo v EU, ter uvoz iz drugih držav.

KLJUČNE TOČKE

 • Nacionalni organi morajo zagotoviti, da nihče, ki je vključen v prehranjevalno verigo, ne povzroča širitve bolezni, ki se prenašajo na živali.
 • Proizvodi morajo prihajati od živali, za katere ne veljajo nobene ozemeljske omejitve glede zdravstvenega varstva.
 • Meso in mesni izdelki so prepovedani, če prihajajo iz obratov, v katerih so bile med zakolom okužene živali ali živali, za katere obstaja sum okužbe.
 • Užitni proizvodi morajo biti opremljeni z veterinarskim spričevalom.
 • Nacionalni organi izvajajo uradne zdravstvene preglede živali. Inšpekcije so praviloma nenapovedane.
 • Strokovnjaki Evropske komisije lahko v sodelovanju z nacionalnimi organi izvajajo preglede in presoje na kraju samem. Enaka pooblastila v zvezi z inšpekcijami imajo tudi v državah zunaj EU.
 • Če se ugotovi resno tveganje, morajo nacionalni organi sprejeti vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja živali.
 • Uvoz
  • mora biti v skladu s predpisi EU v zvezi z zdravstvenim varstvom živali,
  • je mogoč samo iz držav, ki dokažejo, da izpolnjujejo te zahteve,
  • mora biti opremljen z veterinarskim spričevalom.

Razveljavitev

Direktiva 2002/99/ES se razveljavi in nadomesti z Uredbo (EU) 2016/429 od 2. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 12. februarja 2003. Države EU so jo morale v nacionalno zakonodajo vključiti do 31. decembra 2004.

OZADJE

EU je sprejela posebne ukrepe proti naslednjim boleznim živali:

Več informacij je na voljo na strani o drugih proizvodih živalskega izvora na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11–20)

Nadaljnje spremembe Direktive 2002/99/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 24.05.2016

Top