Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Živilski proizvodi živalskega izvora – uradni nadzor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Živilski proizvodi živalskega izvora – uradni nadzor

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 854/2004 o organizaciji uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa posebna pravila za organiziranje uradnega nadzora živil, namenjenih za prehrano ljudi.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja določa naslednje zahteve za vse države EU:

  • nacionalni organi morajo odobriti poslopja, ki izpolnjujejo pravila EU glede higiene živil, in dati vsakemu oznako glede vrste vključenih proizvodov,
  • živilska podjetja morajo zagotoviti vso pomoč inšpektorjem, ki izvajajo preglede. To vključuje dostop do vseh stavb in vse zahtevane dokumentacije ali evidenc,
  • nadzorni pregledi dobre higienske prakse morajo zajemati vprašanja, kot so načrtovanje in vzdrževanje prostorov in opreme, obvladovanje škodljivcev in nadzor temperature ter higiensko usposabljanje,
  • pristojni organ mora izvajati posebne postopke, ki temeljijo na„postopkih analize nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk“ in preveriti, ali živilska podjetja upoštevajo pravila EU o mikrobioloških merilih, ostankih, onesnaževalcih in prepovedanih snoveh,
  • inšpektorji preverjajo, ali osebje v vsehfazah proizvodnega postopka upošteva ustrezna pravila. Preverijo lahko evidence v podjetju, jemljejo vzorce za laboratorijsko analizo in ocenijo morebitna tveganja, ki so lahko navzoča.

Zakonodaja pokriva različne vrste živil:

  • sveže meso: uradni veterinar mora opraviti posebne preglede pred zakolom živali v klavnici in po njem, prostore za obdelavo divjadi in obrate, v katerih poteka razrez mesa in priprava za prodajo,
  • žive školjke: nacionalni organi razvrščajo območja, v katerih se lahko nabirajo školjke, kot so ostrige, dagnje in ladinke, glede na čistost vode. Z razvrstitvijo se določi, ali se lahko lupinarji prodajajo neposredno za prehrano ljudi ali jih je treba prej obdelati v centru za prečiščevanje,
  • ribiški proizvodi: izvajajo se redni pregledi higienskih razmer ribiških ladij, trgov (avkcije in prodaja na debelo), skladišč in prevoznih razmer ter rib samih, ko se prvič prodajajo,
  • neobdelano (tj. surovo) mleko in mlečni proizvodi: s pregledi se preverja, ali so izpolnjene zahteve za surovo mleko in se upoštevajo pravila o dobrem počutju živali in uporabi veterinarskih zdravil,
  • hrana se lahko uvaža v EU samo iz držav in prostorov, ki dokazujejo, da izpolnjujejo standarde EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 20. maja 2004.

AKT

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004, str. 206–320)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 854/2004 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 04.02.2016

Top