Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprečevanje in obvladovanje afriške prašičje kuge

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprečevanje in obvladovanje afriške prašičje kuge

 

POVZETEK:

Direktiva 2002/60/ES – posebna pravila za nadzor nad afriško prašičjo kugo

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Afriška prašičja kuga je ponavadi smrtonosna infekcijska bolezen pri prašičih z resnimi družbenoekonomskimi in javnozdravstvenimi posledicami. Direktiva določa ukrepe za preprečevanje, obvladovanje in izkoreninjenje.

KLJUČNE TOČKE

  • Države Evropske unije (EU) morajo zagotoviti, da se vsak sum primera afriške prašičje kuge takoj prijavi nacionalnim organom. Če je sum potrjen, je treba rezultate preiskav sporočiti Evropski komisiji in drugim državam EU. Diagnozo morajo postaviti pooblaščeni laboratoriji z uporabo uradnega diagnostičnega priročnika.
  • Če prisotnosti bolezni ni mogoče izključiti, se na gospodarstvu odredi nadzor in omejijo se vsi premiki prašičev, prašičjih izdelkov, materiala ali odpadkov, s katerimi bi se lahko bolezen širila. Gibanje nepooblaščenih oseb in vozil na gospodarstvo in z njega je prepovedano.
  • Če je bolezen uradno potrjena, je treba pokončati vse prašiče na gospodarstvu in predelati njihova trupla. Vse meso, material in odpadke, ki bi lahko bili okuženi, je treba uničiti, predelati ali obdelati tako, da se virus zagotovo uniči. Izjeme se lahko odobrijo za popolnoma ločene zdrave proizvodne enote znotraj okuženih gospodarstev. Območje najmanj 3 km okrog tega mesta se določi kot okuženo in 10 km kot ogroženo.
  • Kadar se bolezen pojavi v klavnici ali pri prevozu, je treba pokončati vse dovzetne prašiče in predelati vse materiale. Objekte, vozila in opremo, ki bi lahko bili kontaminirani, je treba očistiti in razkužiti.
  • Če obstaja sum okužbe pri divjem prašiču, morajo države EU obvestiti lastnike prašičev in lovce ter preiskati vse ustreljene in najdene poginule prašiče. Okuženo območje je treba opredeliti, na gospodarstvih na tem območju odrediti nadzor in uvesti morebitno prepoved lova.
  • Dokument SANCO/7138/2013 vsebuje smernice za nadzor in obvladovanje afriške prašičje kuge pri divjem prašiču.
  • Države EU morajo Komisiji vsakih šest mesecev predložiti načrt za izkoreninjenje bolezni in poročilo o napredku.
  • Trenutno je uporaba cepiv proti afriški prašičji kugi prepovedana. Seveda pa se lahko to v prihodnje posodobi ob upoštevanju dosežkov znanstvenih in tehničnih raziskav.
  • Države EU morajo pripraviti načrte ukrepov ob upoštevanju lokalnih faktorjev, kot je gostota prašičev, ki lahko vplivajo na širjenje virusa.
  • Strokovnjaki Komisije lahko izvedejo preglede na kraju samem, da zagotovijo enotno uporabo te direktive.

Razveljavitev

Ta direktiva se razveljavlja z Uredbo (EU) 2016/429 od 21. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 9. avgusta 2002. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. julija 2003.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27–46).

Nadaljnje spremembe Direktive 2002/60/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2003/422/ES z dne 26. maja 2003 o odobritvi Diagnostičnega priročnika za afriško prašičjo kugo (notificirano pod dokumentarno številko K(2003)1696) (UL L 143, 11.6.2003, str. 35–49).

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Zadnja posodobitev 20.10.2016

Top