Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobro počutje živali med prevozom – pravila o počivališčih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dobro počutje živali med prevozom – pravila o počivališčih

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1255/97 o merilih EU za nadzorne točke in o spremembi načrta poti za prevoz živali

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila za nadzorne točke, kjer živali počivajo najmanj dvanajst ur med obveznimi prekinitvami vožnje pri prevozu na dolge razdalje v EU. Namen teh pravil je zagotoviti najboljše pogoje za dobro počutje živali.

KLJUČNE TOČKE

 • Nadzorne točke morajo:
  • biti na območju, za katero ne veljajo nobene omejitve glede zdravja živali,
  • biti v pristojnosti uradnega veterinarja,
  • biti predmet rednih inšpekcijskih pregledov najmanj dvakrat letno,
  • biti v skladu z vso ustrezno zakonodajo EU glede zdravja živali,
  • spoštovati podrobne ukrepe glede zdravja in higiene, gradbene standarde in predpise o delovanju. Ti zajemajo nastilj in steljo, opremo za natovarjanje in raztovarjanje in zdravljenje živali med njihovim bivanjem.
 • Nadzorne točke se uporabljajo izključno za sprejemanje, krmljenje, napajanje, počitek, nastanitev, oskrbo in odpošiljanje živali, ki potujejo skoznje.
 • Živali iz različnih pošiljk so lahko sočasno prisotne samo, če imajo potrjen enak zdravstveni status.
 • Ustrezni nacionalni organ odobri in izda številko za vsako nadzorno točko. Odobritev je lahko omejena na nekatere vrste ali kategorije živali in njihov zdravstveni status.
 • Lastnik nadzorne točke mora:
  • sprejemati samo živali, ki so potrjene ali identificirane v skladu z ustrezno zakonodajo EU,
  • zagotoviti, da so živali oskrbljene, nakrmljene in napojene v skladu z zahtevami,
  • po potrebi poklicati veterinarja, da poskrbi za zdravljenje živali ali da jo odpošlje,
  • imeti osebje z ustreznimi sposobnostmi in strokovno usposobljenostjo,
  • v enem dnevu po odpremi pošiljke o tem obvestiti ustrezne organe,
  • čim hitreje obvestiti pristojni organ o morebitnih nepravilnostih.
 • Država EU mora začasno preklicati uporabo nadzornih točk v primeru resnih kršitev predpisov o zdravju ali dobrem počutju živali. O tem obvesti Evropsko komisijo in druge države EU.
 • Pred odhodom živali z nadzorne točke mora uradni veterinar potrditi, da so sposobne za nadaljevanje poti.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 1999.

OZADJE

Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, opredeljuje živali kot čuteča bitja. Politike EU morajo zato v celoti spoštovati zahteve glede dobrega počutja živali.

EU je sprejela ločeno zakonodajo o:

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije „Dobro počutje živali – Glavni dosežki“.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1255/97 z dne 25. junija 1997 o merilih Skupnosti za počivališča in o spremembi načrta poti iz Priloge k Direktivi 91/628/EGS (UL L 174, 2.7.1997, str. 1–6)

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/97 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1–44)

Sklep Sveta 2004/544/ES z dne 21. junija 2004 o podpisu Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (UL L 241, 13.7.2004, str. 21)

Zadnja posodobitev 11.04.2016

Top