Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobro počutje živali med prevozom – pravila EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dobro počutje živali med prevozom – pravila EU

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba ureja prevoz živih živali med državami EU in zagotavlja preglede živali pri vstopu v EU ali izstopu iz nje. Namen podrobnih pravil je preprečiti poškodbe ali nepotrebno trpljenje živali.

KLJUČNE TOČKE

Uredba vzpostavlja naslednje zahteve:

 • predhodno je treba uredi vse potrebno, da je vožnja čim krajša in da se zadovoljijo potrebe živali med vožnjo;
 • živali morajo biti primerne za vožnjo;
 • prevozna sredstva ter naprave za natovarjanje in iztovarjanje morajo biti zasnovani, izdelani in vzdrževani ter se upravljati tako, da se preprečijo poškodbe in trpljenje ter zagotovi varnost živali;
 • osebje, ki ravna z živalmi, mora bit ustrezno usposobljeno in ne sme uporabljati nasilnih metod;
 • prevoz do namembnega kraja je treba opraviti čim prej, dobro počutje živali pa redno preverjati;
 • živalim je treba zagotoviti dovolj veliko talno površino in višino;
 • živalim je treba po potrebi zagotoviti vodo, krmo in počitek.
 • Prevozniki morajo:
  • imeti potrdilo pristojnega nacionalnega organa za vožnje, daljše od 65 km;
  • zagotoviti dokumentacijo s podatki, kot so poreklo in lastništvo živali, namembni kraj in predvideno trajanje vožnje.
  • poskrbeti, da živali spremlja spremna oseba, razen kadar se prevažajo v zabojnikih z zadostno količino hrane in vode.
 • Nacionalni organi morajo še pred uporabo pregledati in potrditi vozila in plovila za prevoz živali po cestah in morju za daljše vožnje.
 • Oskrbniki živali in upravljavci zbirnih centrov (kmetijska gospodarstva, zbirni centri in trgi) morajo zagotoviti, da se pravila in standardi dobrega počutja spoštujejo v kraju odhoda, pretovarjanja ali v namembnem kraju.
 • Nacionalni organi od prevoznikov zahtevajo, da:
  • imajo sedež v državi EU,
  • dokažejo, da imajo dovolj ustreznega osebja in opreme ter ustrezne operativne postopke,
  • nimajo evidence, da bi v zadnjih treh letih huje kršili pravila EU ali nacionalna pravila o zaščiti živali.
 • Za dolge vožnje med državami EU in v namembne kraje izven EU:
  • morajo imeti prevozniki potrebna dovoljenja, dokumentacijo, satelitski navigacijski sistem in načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih,
  • nacionalni organi morajo opraviti pregled na kraju odhoda ter naključno v kateri koli fazi vožnje.
 • V primeru nujnega dogodka ali kršitve pravil o dobrem počutju živali lahko nacionalni organi zahtevajo, da prevoznik sprejme naslednje ukrepe:
  • zamenjava voznika ali spremne osebe,
  • začasno popravilo prevoznih sredstev,
  • premestitev pošiljke na druga prevozna sredstva,
  • vrnitev živali na kraj odhoda,
  • iztovarjanje živali in začasna namestitev v ustrezne prostore.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba se uporablja od 25. januarja 2005.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani o glavnih dosežkih v zvezi z dobrim počutjem živali na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1–44)

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta 2004/544/ES z dne 21. junija 2004 o podpisu Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (UL L 241, 13.7.2004, str. 21)

Uredba Sveta (ES) št. 1255/97 z dne 25. junija 1997 o merilih Skupnosti za počivališča in o spremembi načrta poti iz Priloge k Direktivi 91/628/EEC (UL L 174, 2.7.1997, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/97 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Izvedbeni sklep Komisije 2013/188/EU z dne 18. aprila 2013 o letnih poročilih o nediskriminatornih pregledih, opravljenih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L 111, 23.4.2013, str. 107–114)

Zadnja posodobitev 18.04.2016

Top