Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprečevanje širjenja virusa bolezni modrikastega jezika med govedom in ovcami v Evropi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprečevanje širjenja virusa bolezni modrikastega jezika med govedom in ovcami v Evropi

Bolezen modrikastega jezika* je virusna bolezen, ki prizadene predvsem ovce. Izbruh se lahko hitro razširi in povzroči smrt ter težave, ki lahko znatno zmanjšajo dobiček živinoreje.

AKT

Direktiva Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva in njene nadaljnje spremembe določajo natančne ukrepe za nadzor in izbris bolezni modrikastega jezika z opisom postopkov v primeru izbruha.

KLJUČNE TOČKE

Pred sprejetjem ukrepov je treba o sumu na bolezen modrikastega jezika ali potrjeni bolezni takoj obvestiti pristojni organ zadevne države Evropske unije (EU).

Pri sumu na bolezen modrikastega jezika mora veterinar čredo dati pod nadzor, popisati vse živali in zemljišče, opraviti epidemiološki pregled in prepovedati gibanje ter zdravljenje živali z insekticidom ali odstranjevanje trupel.

Če je bolezen potrjena, se ti ukrepi razširijo na vsa gospodarstva* v polmeru 20 km. Prav tako se bo okuženo območje razširilo na vsaj 100 km okoli okuženega gospodarstva, kjer je treba živali popisati in ne smejo zapustiti območja. Pristojni organ mora vzpostaviti program epidemiološkega nadzora. Prav tako lahko v tem območju vzpostavi program cepljenja.

Območje nadzora se bo raztezalo vsaj 50 km preko okuženega območja, veljala pa bodo enaka pravila za popis, prepoved gibanja in nadzor kot v okuženem območju, vendar s prepovedjo cepljenja. Območja so lahko glede na okoliščine večja ali manjša.

Cepiva so dovoljena glede na posebno oceno tveganja in če je Evropska komisija o tem predhodno obveščena. Možni so nekateri prispevki k stroškom.

Od objave izvirne direktive je na voljo veliko novih neaktiviranih cepiv, njihova uporaba pa je med letoma 2008 in 2009 vodila v izrazito izboljšanje nadzora nad boleznijo modrikastega jezika. Neaktivirana cepiva so sedaj bolj priljubljena kot stara živa cepiva, pri katerih je obstajalo tveganje, da se virus razširi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 22. decembra 2000.

KLJUČNI POJMI

* Bolezen modrikastega jezika: nenalezljiva virusna bolezen, ki jo prenašajo mušice in prizadene prežvekovalce, predvsem ovce. Simptomi vključujejo rane, šepanje in reproduktivne težave. Na voljo ni nobenega učinkovitega načina zdravljenja, prizadete živali lahko umrejo v nekaj dneh, okrevanje tistih, ki preživijo, pa lahko traja več mesecev. Bolezen ni nevarna za ljudi.

* Gospodarstvo: kmetijska ali druga ustanova, kjer se stalno ali začasno redi ali hrani živali vrste, ki je dovzetna za bolezen modrikastega jezika.

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije o bolezni modrikastega jezika.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2000/75/ES

22.12.2000

1.1.2002

UL L 327, 22.12.2000, str. 74-83

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/73/ES

3.9.2008

1.1.2010

UL L 219, 14.8.2008, str. 40-54

Direktiva 2012/5/EU

22.3.2012

23.9.2012

UL L 81, 21.3.2012, str. 1-2

Direktiva 2013/20/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013, str. 234-239

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2000/75/ES so vključeni v izvirno besedilo. Ta konsolidirana različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 06.08.2015

Top