Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti slinavki in parkljevki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti slinavki in parkljevki

POVZETEK:

Direktiva Sveta 2003/85/ES o ukrepih EU za obvladovanje slinavke in parkljevke

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa minimalni nadzor, ki ga je treba uvesti ob izbruhu slinavke in parkljevke.
 • Vključuje preventivne ukrepe za ozaveščanje in pripravljenost ustreznih organov in kmetijske skupnosti. Države EU lahko sprejmejo strožje ukrepe, če to želijo.

KLJUČNE TOČKE

 • Slinavka in parkljevka je prijavljiva bolezen. Lastnik ali oseba, ki skrbi za živali, ter veterinarji morajo prijaviti vsak izbruh.
 • Pristojni organi morajo ob prijavi suma bolezni zagotoviti, da:
  • je kmetija pod nadzorom,
  • se popišejo vse prisotne živali in živalski proizvodi,
  • nobena žival ali oseba ne sme vstopiti na gospodarstvo ali ga zapustiti,
  • se vsi vhodi in izhodi iz zgradb razkužijo,
  • se lahko vzpostavi začasno nadzorovano območje in prepove gibanje živali po širšem območju,
  • se lahko uvede preventivni program za izkoreninjenje bolezni, ki vključuje izločanje živali.
 • Pristojni organi morajo po potrditvi izbruha zagotoviti, da:
  • se vse okužene živali pokončajo na kraju samem,
  • se trupi zakopljejo ali sežgejo,
  • se zgradbe in vozila, ki se uporabljajo za živali, ter po potrebi tudi območja in pisarne, ki jih uporabljajo ljudje, razkužijo,
  • se vsi proizvodi, ki so morda zapustili kmetijo pred uvedbo nadzornih ukrepov, izsledijo in obdelajo,
  • se sprejmejo ukrepi za zaščito pred boleznijo za živali v laboratorijih, živalskih vrtovih in lovskih rezervatih v bližini,
  • se vse živali v klavnicah, na mejnih kontrolnih točkah ali v katerem koli prevoznem sredstvu v primeru potrditve bolezni nemudoma pokončajo,
  • se določijo zaščitena in nadzorovana območja: prvo z najmanjšim polmerom vsaj 3 km, drugo z najmanjšim polmerom vsaj 10 km,
  • se v teh območjih uporabljajo posebni ukrepi: na primer, prodaja proizvodov, ki izvirajo iz živali znotraj teh parametrov, je prepovedana.
 • Omejitve, ki veljajo za zaščitena območja, se lahko sprostijo 15 dni po pokončanju in odstranitvi zadnje okužene živali. Časovna omejitev za nadzorovana območja je 30 dni.
 • Posebna pravila veljajo za uporabo, proizvodnjo in prodajo cepiv proti slinavki in parkljevki.
 • Nacionalni organi strogo nadzorujejo laboratorije, ki ravnajo z živim virusom slinavke in parkljevke. Določijo en nacionalni/centralni center za nadzor bolezni.
 • Nacionalni organi pripravijo načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, ki naj bi se izvajali v primeru izbruha. Izvajajo lahko tudi simulacijske vaje.

Razveljavitev

Z Uredbo (EU) 2016/429 se razveljavi Direktiva Sveta 2003/85/ES od 21. aprila 2021.

OZADJE

Slinavka in parkljevka je zelo kužna bolezen. Pojavi se pri domačih in divjih parkljastih živalih, kot so krave, vendar lahko prizadene tudi nekatere druge vrste (na primer bivole in bizone).

Zadnja epidemija – v Združenem kraljestvu leta 2001 – je prizadela več kot 2 000 kmetij. Povzročila je velik udarec podeželskim skupnostim in splošno zaskrbljenost javnosti glede varnosti govejega mesa.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 22. novembra 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 2004.

OZADJE

Slinavka in parkljevka na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Direktiva Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavlja Direktivo 85/511/EGS in odločbi 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (UL L 306, 22.11.2003, str. 1–87)

Nadaljnje spremembe Direktive 2003/85/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 2007/18/ES z dne 22. decembra 2006 o odobritvi načrtov ukrepov v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke v skladu z Direktivo Sveta 2003/85/ES (UL L 7, 12.1.2007, str. 36–37)

Odločba Sveta 91/666/EGS z dne 11. decembra 1991 o uvedbi zalog cepiva Skupnosti proti slinavki in parkljevki (UL L 368, 31.12.1991, str. 21–25). Glejte prečiščeno različico.

Odločba Komisije 2001/75/ES z dne 18. januarja 2001 o preskušanju varnosti in učinkovitosti cepiv proti slinavki in parkljevki ter cepiv proti bolezni modrikastega jezika (UL L 26, 27.1.2001, str. 38–39)

Sklep Komisije 2009/486/ES z dne 22. junija 2009 o nakupu antigenov virusa slinavke in parkljevke (UL L 160, 23.6.2009, str. 27–28)

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208)

Zadnja posodobitev 24.05.2016

Top