Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Industrijske emisije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Industrijske emisije

Da bi nadzorovala industrijske emisije, je Evropska unija (EU) razvila splošen okvir, ki temelji na celovitem dovoljevanju. To pomeni, da morajo dovoljenja upoštevati celotno okoljsko učinkovitost naprave, da bi preprečili, da se onesnaževanje prenese iz ene prvine okolja, na primer iz zraka, vode in zemlje, na drugo. Prednost je treba dati preprečevanju onesnaževanja z ukrepanjem pri viru in zagotoviti preudarno uporabo in upravljanje naravnih virov.

AKT

Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja).

POVZETEK

Da bi nadzorovala industrijske emisije, je Evropska unija (EU) razvila splošen okvir, ki temelji na celovitem dovoljevanju. To pomeni, da morajo dovoljenja upoštevati celotno okoljsko učinkovitost naprave, da bi preprečili, da se onesnaževanje prenese iz ene prvine okolja, na primer iz zraka, vode in zemlje, na drugo. Prednost je treba dati preprečevanju onesnaževanja z ukrepanjem pri viru in zagotoviti preudarno uporabo in upravljanje naravnih virov.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Prenova sedmih prejšnjih zakonodajnih aktov o industrijskih emisijah določa pravila za preprečevanje in nadzor onesnaževanja zraka, vode in zemlje ter izogibanje nastajanju odpadkov v velikih industrijskih obratih.

KLJUČNE TOČKE

  • Zakonodaja pokriva naslednje industrijske dejavnosti: energetiko, proizvodnjo in predelavo kovin, minerale, kemikalije, ravnanje z odpadki in druge sektorje, kot so proizvodnja papirne kaše in papirja, klavnice in intenzivna reja perutnine in prašičev.
  • Vsi obrati, navedeni v direktivi, morajo preprečevati in zmanjševati onesnaževanje z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT), učinkovito uporabo energije, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ravnanjem z njimi ter preprečevanjem nesreč in omejitvijo njihovih posledic.
  • Obrati smejo delovati samo, če imajo dovoljenje in izpolnjujejo tu navedene pogoje.
  • Sklepi o BAT, ki jih je sprejela Komisija, so referenca za določanje pogojev v dovoljenju. Mejne vrednosti emisij morajo biti določene na ravni, ki zagotavlja, da emisije onesnaževal ne presegajo ravni, povezanih z uporabo BAT. Seveda pa se smejo preseči, če se dokaže, da bi to sicer vodilo v nesorazmerno visoke stroške v primerjavi z okoljskimi koristmi.
  • Pristojni organi morajo izvajati redne preglede obratov.
  • Javnost mora imeti zgodnjo možnost sodelovanja v postopku izdaje dovoljenja.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o industrijskih emisijah.

KLJUČNI POJEM

* Najboljše razpoložljive tehnike (BAT): najučinkovitejše tehnike za preprečevanje ali zmanjševanje emisij, ki so tehnično izvedljive in gospodarsko sprejemljive znotraj sektorja.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2010/75/EU

6.1.2011

7.1.2013

UL L 334, 17.12.2010, str. 17

Popravek Direktive 2010/75/EU je vključen v izvirno besedilo. Ta konsolidirana različica je namenjena zgolj kot dokumentacijsko orodje.

Zadnja posodobitev 30.06.2015

Top