Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticidi v EU – zagotavljanje njihove trajnostne rabe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticidi v EU – zagotavljanje njihove trajnostne rabe

POVZETEK:

Direktiva 2009/128/ES – ukrep EU za doseganje trajnostne rabe pesticidov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa pravila za trajnostno rabo pesticidov z zmanjševanjem tveganj za zdravje ljudi in okolje.
 • Spodbuja uporabo integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, kot so nekemične alternative.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU morajo:
  • sprejeti nacionalne načrte, ki določajo cilje, ukrepe in časovne razporede za zmanjševanje tveganj za zdravje in okolje pri uporabi pesticidov,
  • zagotoviti ustrezno usposabljanje za poklicne uporabnike, distributerje in svetovalce,
  • obveščati širšo javnost in spodbujati programe za osveščanje v zvezi z morebitnimi tveganji pri uporabi pesticidov,
  • zahtevati redne preglede naprav za nanašanje pesticidov (najmanj enkrat v letu 2016, nato vsakih pet let do leta 2020 in pozneje vsaka tri leta),
  • prepovedati tretiranje razprševanje iz zraka,
  • varovati vodo, zlasti pitno vodo, pred vplivi pesticidov,
  • zagotoviti zmanjšanje ali prepoved uporabe pesticidov na nekaterih območjih, na primer v javnih parkih, na otroških igriščih, športnih igriščih ali v bližini zdravstvenih ustanov,
  • zahtevati od poklicnih uporabnikov, da upoštevajo varnostne ukrepe pri ravnanju s pesticidi in njihovem skladiščenju ter pri obdelavi njihove embalaže in ostankov,
  • sprejeti vse potrebne ukrepe za spodbujanje varstva rastlin pred škodljivimi organizmi z uporabo majhne količine pesticidov.
 • Zakonodaja ne preprečuje državam EU, da omejijo ali prepovejo uporabo pesticidov v posebnih okoliščinah ali na posebnih območjih.
 • Države EU so morale do 14. decembra 2012 predložiti svoje nacionalne načrte Evropski komisiji in drugim državam EU.
 • Komisija je morala do 14. decembra 2014 preložiti poročilo o nacionalnih načrtih Evropskemu parlamentu in Svetu.
 • Do 14. decembra 2018 mora Komisija predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu še poročilo o napredku držav EU pri izvajanju svojih nacionalnih ciljev.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 25. novembra 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 14. decembra 2011.

OZADJE

Trajnostna raba pesticidov

AKT

Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009, str. 71–86)

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/128/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 11.04.2016

Top