Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boljša okoljska uspešnost: evropski sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boljša okoljska uspešnost: evropski sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

Cilj sistema Evropske unije (EU) za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) je spodbuditi podjetja in druge organizacije k nenehnemu izboljševanju okoljske uspešnosti. Sistem je odprt za vse organizacije znotraj ali zunaj EU, zajema vse gospodarske in storitvene sektorje in se uporablja po vsem svetu.

AKT

Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba vzpostavlja prostovoljni sistem EMAS. To je vrhunsko orodje okoljskega ravnanja, ki omogoča uporabnikom, da ocenijo svojo okoljsko uspešnost, o njej poročajo in jo izboljšajo.

KLJUČNE TOČKE

Organizacija, ki se želi registrirati v sistem EMAS, mora:

  • opraviti okoljski pregled vseh okoljskih vidikov svojih dejavnosti, proizvodov in storitev,
  • sprejeti okoljsko politiko, ki vsebuje zavezo izpolnjevanju vse ustrezne zakonodaje za doseganje nenehnih izboljšav,
  • oblikovati program z informacijami o posebnih okoljskih ciljih,
  • vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja, da bi izpolnila svojo okoljsko politiko in zagotovila nenehne izboljšave,
  • opraviti okoljsko presojo, s katero oceni vzpostavljen sistem ravnanja in celotno skladnost s svojo politiko in programom,
  • pripraviti okoljsko izjavo o svoji uspešnosti glede na cilje ter prihodnjih ukrepih, ki jih je treba sprejeti.

Okoljski pregled, sistem ravnanja, postopek presoje in izjavo mora odobriti akreditirani okoljski preveritelj.

Potrjena izjava se registrira in je javno dostopna.

Organizacija, ki uspešno opravi vse te faze, lahko uporabi logotip EMAS v glavi pisem, na proizvodih, pri dejavnostih in storitvah, s čimer pokaže svojo zavezo izboljšanju svoje okoljske uspešnosti.

OZADJE

EMAS pomaga pri povečanju uspešnosti registriranih organizacij, prihranku pri stroških in oblikovanju pozitivne javne podobe. Sredi leta 2015 je bilo v sistem EMAS registriranih več kot 4 000 organizacij in približno 7 500 lokacij z vsega sveta. Te vključujejo multinacionalke, manjša podjetja in javne organe.

Evropska komisija s pomočjo EMAS zmanjšuje okoljski vpliv svojih dejavnosti, zlasti z učinkovitejšo rabo naravnih virov, zmanjšanjem emisij CO2, preprečevanjem nastajanja, recikliranjem in ponovno uporabo odpadkov, uporabo zelenih javnih naročil in spodbujanjem trajnostne mobilnosti.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o EMAS.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1221/2009

11.1.2010

-

UL L 342, 22.12.2009, str. 1-45

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 517/2013

1.7.2013

-

UL L 158, 10.6.2013, str. 1-71

POVEZANI AKTI

Sklep Komisije 2013/131/EU z dne 4. marca 2013 o uvedbi navodil za uporabnike, v katerih so predstavljeni koraki, ki jih je treba opraviti za pristop k sistemu EMAS, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L 76, 19.3.2013, str. 1-39).

Zadnja posodobitev 19.06.2015

Top