Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fluorescenčne in visokointenzivnostne sijalke – zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fluorescenčne in visokointenzivnostne sijalke – zahteve za okoljsko primerno zasnovo

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 245/2009 – zahteve za okoljsko primerno zasnovo za fluorescenčne in visokointenzivnostne sijalke

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila za okoljsko primerno zasnovo, ki veljajo za nekatere vrste sijalk, ki se uporabljajo za splošno razsvetljavo, in so namenjena zmanjšanju njihovega okoljskega vpliva.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se uporablja izrecno za:

 • fluorescenčne sijalke brez vdelanih predstikalnih naprav*;
 • visokointenzivnostne sijalke*;
 • predstikalne naprave* in svetilke*, ki omogočajo delovanje teh sijalk.

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Ta uredba opredeljuje zahteve za okoljsko primerno zasnovo v šestih progresivnih stopnjah (zadnja preostala stopnja se bo uporabljala od leta 2018), vsaka pa predstavlja postopno povečanje ciljev in/ali razširitev obsega zahtev na nove podkategorije izdelkov. Te zahteve se nanašajo na:

 • sijalke – izpolnjevati morajo zahteve glede izkoristka, učinkovitosti in podatkov. Različne vrste sijalk morajo dosegati določen svetlobni izkoristek v vsaki kategoriji nazivne moči in izpolnjevati zahteve glede življenjske dobe in pojemanja svetlobnega toka sijalk. Proizvajalci morajo zagotoviti informacije o številnih elementih, vključno z naslednjimi:
  • nazivna moč (količina energije, potrebne za osvetlitev balona);
  • svetlobni tok sijalke (količina svetlobe, ki jo proizvede balon);
  • izkoristek;
  • faktor pojemanja;
  • vsebnost živega srebra in
  • barvna temperatura sijalk;
 • predstikalne naprave – izpolnjevati morajo zahteve glede učinkovitosti in podatkov. Kadar so sijalke prižgane, morajo predstikalne naprave izpolnjevati minimalni prag izkoristka. Proizvajalci predstikalnih naprav morajo zagotoviti podatke o indeksu energetske učinkovitosti izdelkov;
 • svetilke – izpolnjevati morajo zahteve glede učinkovitosti, združljivosti in podatkov. Poraba energije pri svetilkah ne sme presegati porabe energije vgrajenih predstikalnih naprav, kadar ne oddajajo svetlobe. Proizvajalci svetilk morajo zagotoviti podatke o učinkovitosti vseh predstikalnih naprav in sijalk, prodanih s svetilkami, kot tudi navodila za vzdrževanje in razstavljanje.

Skladnost

Proizvajalci ali njihovi predstavniki so dolžni izvesti ocenjevanje skladnosti izdelka, ki uporablja energijo, preden ga dajo na trg.

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Nacionalni organi držav EU morajo uporabljati postopke tržnega nadzora za:

 • sijalke – preskusi se izvedejo na seriji vsaj dvajsetih naključno izbranih sijalk istega modela in proizvajalca. Povprečni rezultati serije ne smejo odstopati od meje, praga ali navedenih vrednosti za več kot 10 %;
 • predstikalne naprave in svetilke – preskusi se izvedejo na eni sami enoti. Dobljeni rezultati ne smejo presegati mejnih vrednosti. V nasprotnem primeru je treba preskusiti še tri enote.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 13. aprila 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Fluorescenčne sijalke brez vdelanih predstikalnih naprav: vrsta nizkotlačnih živosrebrnih sijalk, v katerih se večina svetlobe oddaja s sprožanjem molekul v eni ali več plasteh fosforja z ultravijoličnim sevanjem pri razelektritvi. To so lahko sijalke z enim ali dvema vznožkoma in so brez vdelanih predstikalnih naprav.

Visokointenzivnostne sijalke: sijalke, ki posredno ali neposredno proizvajajo svetlobo z električno razelektritvijo v plinu, kovinski pari, mešanici plinov ali hlapov, in v katerih se svetlobni oblok stabilizira s temperaturo zidu, obremenitev zidu balona pa je več kot 3 W na kvadratni centimeter.

Predstikalne naprave: naprave, ki so namenjene zlasti omejevanju toka sijalke na zahtevano vrednost.

Svetilke: deli aparatov, ki oddajajo, filtrirajo ali pretvarjajo svetlobo, ki prihaja iz enega ali več svetlobnih virov, in vključujejo vse dele, potrebne za podporo, pritrditev in zaščito svetlobnih virov.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (UL L 76, 24.3.2009, str. 17–44).

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 245/2009 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10–35).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 13.12.2016

Top