Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo - varnostna pravila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo - varnostna pravila

Direktiva 2011/70 - varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki

AKT

Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki

POVZETEK

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Direktiva določa:

načela, ki usmerjajo nacionalne politike o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu, ki izvira iz civilnih jedrskih dejavnosti,

področje uporabe nacionalnega zakonodajnega, regulativnega in organizacijskega okvira,

pravila o odlaganju.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva zahteva, da morajo nacionalne politike držav Evropske unije (EU) v zvezi z radioaktivnimi odpadki in izrabljenem gorivu temeljiti na naslednjih načelih:

nastale količine je treba ohraniti na čim nižji ravni,

zagotoviti je treba soodvisnost vseh faz nastajanja in ravnanja,

varnost je na prvem mestu,

proizvajalci morajo nositi celoten strošek vseh varnostnih zahtev,

vse postopke odločanja je treba dokumentirati.

Vsaka država EU je odgovorna za ravnanje s svojimi radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

Vsaka država mora za takšne snovi izvajati nacionalni zakonodajni, regulativni in organizacijski okvir, ki vključuje:

nacionalni program o ravnanju,

ukrepe za varno ravnanje,

sistem izdaje dovoljenj za dejavnosti za ravnanje,

ukrepe za izvrševanje varnostnih zahtev,

dodeljene odgovornosti za različne faze ravnanja,

obveščanje in udeležbo javnosti,

ustrezno financiranje.

Nacionalni program ravnanja

Ta mora vključevati podrobnosti o:

splošnih ciljih politike z jasnimi časovnimi okviri,

popisu izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkih z ocenami prihodnjih količin,

načrtih za obdobje po zaprtju odlagališča,

dodeljenih odgovornostih za izvajanje programa,

oceni stroškov izvajanja nacionalnega programa,

programih financiranja,

sporazumih, sklenjenih z drugimi državami (znotraj ali zunaj EU),

politiki preglednega obveščanja.

Regulativni organ

Ta mora delovati ločeno od proizvajalcev in tistih, ki spodbujajo radioaktivne snovi in jedrsko energijo.

Sistem izdaje dovoljenj

Podjetja, ki ravnajo z jedrskimi odpadki, morajo za to zaprositi za dovoljenje. Nato nosijo primarno odgovornost za varno ravnanje z njimi.

Da bi podjetje pridobilo dovoljenje, mora dokazati, da lahko:

zagotovi varno postavitev, delovanje in razgradnjo jedrskega objekta,

zagotovi varnost v fazi po zaprtju objekta.

Redni pregledi

Vsaka država mora vsakih deset let organizirati samo-ocenjevanje in mednarodni strokovni pregled svojega nacionalnega okvira, regulativnega organa in/ali nacionalnega programa, da bi zagotovila, da vsi izpolnjujejo visoke varnostne standarde.

Odlaganje

Radioaktivne odpadke je treba odlagati v državi, v kateri so nastali, razen če obstajajo sporazumi z drugimi državami.

Če se odpadki pošljejo v državo zunaj EU, je zanje še vedno odgovorna država EU, v kateri so nastali. Navedena država mora zagotoviti, da ima država, ki sprejme odpadke:

sklenjen sporazum z EU o ustreznem ravnanju z radioaktivnimi odpadki/izrabljenim gorivom,

programe za ravnanje in odlaganje odpadkov, ki so skladni z varnostnimi standardi te direktive,

odobrene delujoče objekte še pred pošiljanjem snovi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 22. avgusta 2011.

OZADJE

REFERENCA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/70/Euratom

22.8.2011

23.8.2013

UL L 199, 2.8.2011, str. 48-56

Zadnja posodobitev 16.09.2015

Top