Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toplogredni plini: zmanjšanje emisij za 20 % ali več do leta 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toplogredni plini: zmanjšanje emisij za 20 % ali več do leta 2020

Obsežna gospodarska kriza vpliva na cilje, ki si jih je Evropska unija (EU) zastavila leta 2008, da bi dosegla 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. S tem se zmanjšuje cilj, ki naj bi prispeval k posodobitvi evropskega gospodarstva in njegovi večji konkurenčnosti. Obenem to vpliva tudi možnost prehoda EU na ciljno 30-odstotno zmanjšanje v okviru globalnih prizadevanj.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij - Analiza možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU (COM(2010) 265 final z dne 26. maja 2010)

POVZETEK

Obsežna gospodarska kriza vpliva na cilje, ki si jih je Evropska unija (EU) zastavila leta 2008, da bi dosegla 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. S tem se zmanjšuje cilj, ki naj bi prispeval k posodobitvi evropskega gospodarstva in njegovi večji konkurenčnosti. Obenem to vpliva tudi možnost prehoda EU na ciljno 30-odstotno zmanjšanje v okviru globalnih prizadevanj.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo analizira možnosti, ki jih ima EU za prehod z obstoječega ciljnega 20-odstotnega zmanjšanja na bolj velikopotezno 30-odstotno zmanjšanje.

KLJUČNE TOČKE

  • Absolutni stroški doseganja ciljnega 20-odstotnega zmanjšanja so se zmanjšali. Leta 2008 so bili ocenjeni na 70 milijard EUR na leto. Do leta 2010 so se zmanjšali na 48 milijard EUR.
  • Napredek pri doseganju ciljnega 20-odstotnega zmanjšanja do leta 2020, ki je bil dogovorjen leta 2008, ne zadostuje za najučinkovitejše doseganje daljnosežnega cilja za leto 2050, tj. zmanjšanje emisij za 80 do 95 %. Prizadevanja EU po letu 2020 bi zato lahko bila težja in dražja.
  • Za doseganje ciljnega 30-odstotnega zmanjšanja obstaja več možnosti. Te vključujejo:
  • Skupni strošek 30-odstotnega zmanjšanja emisij, vključno z 20-odstotnim pragom, je ocenjen na 81 milijard EUR ali 0,54 % bruto domačega proizvoda.
  • Ciljno 30-odstotno zmanjšanje bi spodbudilo tehnološke inovacije. To bi lahko prispevalo k povečanju konkurenčnosti evropske industrije in izboljšanju zdravja zaradi boljše kakovosti zraka.
  • Obstajajo različni načini, s katerimi je mogoče domačim proizvajalcem toplogrednih plinov preprečiti, da bi preselili svoje dejavnosti v območja zunaj EU (selitev virov CO2 ), kjer se uporabljajo manj strogi standardi. Ti načini vključujejo izvzetje energetsko intenzivnih industrij iz nakupa pravic v okviru sistema trgovanja z emisijami in spodbujanje drugih držav k sprejetju ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o emisijah toplogrednih plinov.

Zadnja posodobitev 26.03.2015

Top