Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo

Svetovni energetski sistemi so sredi velikih sprememb. Te bodo imele trajen učinek. Ključnega pomena je, da Evropska unija (EU) usmeri svoje različne vire energije na zanesljivo in trajnostno pot.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Energija 2020 - Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo (COM(2010) 639 final z dne 10. novembra 2010)

POVZETEK

Svetovni energetski sistemi so sredi velikih sprememb. Te bodo imele trajen učinek. Ključnega pomena je, da Evropska unija (EU) usmeri svoje različne vire energije na zanesljivo in trajnostno pot.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo vsebuje predlog za novo energetsko strategijo za obdobje do leta 2020. Ta temelji na že doseženem napredku, opredeljuje načine za soočanje z novimi izzivi in določa korake, ki so potrebni za dosego srednjeročnih ciljev politike EU. Nova energetska strategija je osredotočena na pet prednostnih nalog.

KLJUČNE TOČKE

Doseči energetsko učinkovito Evropo. Obstoječo povezavo med gospodarsko rastjo in naraščajočo uporabo energije je treba prekiniti. Stavbe in promet imajo lahko pomembno vlogo, javni organi pa bi morali biti zgled.

Zagotoviti prost pretok energije. Ustvariti je treba bolj integriran, povezan in konkurenčnejši trg. To je možno s celovitim izvajanjem veljavne zakonodaje EU in oblikovanjem načrta, da bi se omogočil pretok energije iz ene države v drugo.

Zagotoviti zanesljivo, varno in cenovno dostopno energijo za prebivalce in podjetja. Mnogi uporabniki se ne zavedajo možnosti, ki jih lahko ponudi liberaliziran energetski trg. Potrošniku prijaznejša politika, ki temelji na koristih, ki jih prinaša konkurenca, bi prinesla številne ugodnosti.

Povečati vodilno vlogo Evrope na področju energetske tehnologije in inovacij. EU brez večjega tehnološkega premika ne bo izpolnila svojih ciljev za leto 2050 v zvezi z odmikom električne energije in prometa od fosilnih goriv. Cilj strateškega načrta za energetsko tehnologijo in šestih evropskih industrijskih pobud (vetrna energija, sončna energija, energija iz biomase, inteligentna energetska omrežja*, jedrska cepitev ter zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida*) je spodbuditi potrebne inovacije.

Vzpostaviti močna mednarodna partnerstva. Številni izzivi, s katerimi se sooča EU, kot so podnebne spremembe, dostop do nafte in plina, tehnološki razvoj in energetska učinkovitost , so skupni tudi drugim državam. S sodelovanjem in močnim prispevkom EU bo laže poiskati prave odgovore.

KLJUČNI POJMI

* Inteligentna energetska omrežja: energetska omrežja, ki samodejno spremljajo pretoke energije in se prilagajajo spremembam v ponudbi in povpraševanju.

* Zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS): zajemanje odpadnega ogljikovega dioksida (CO2), njegov prevoz in shranjevanje, običajno v podzemnih formacijah, od koder ne more vstopiti v ozračje.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o strategiji Energija 2020.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Energetski načrt za leto 2050 (COM(2011) 885 final z dne 15. decembra 2011)

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top