Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Načrt SET za razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Načrt SET za razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika

Evropska unija si je v sklopu svoje strategije za razvoj gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika zastavila podnebne in energetske cilje do leta 2020. Pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev ima lahko tehnologija. Načrt SET je tehnološka podlaga energetske in podnebne politike EU.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij - Vlaganje v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET) (COM(2009) 519 final z dne 7. oktobra 2009)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN NAČRTA?

Namen Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET) je povečati razvoj in uporabo tehnologij z nizkimi emisijami ogljika do leta 2020. Načrt spodbuja sodelovanje med državami EU, podjetji in raziskovalnimi ustanovami, ki lahko z združevanjem spretnosti in zmogljivosti zmanjšajo stroške. Pomaga tudi pri financiranju projektov.

KLJUČNE TOČKE

  • Obstajajo evropske industrijske pobude za različne oblike energije. Odstotek električne energije, ki ga lahko te proizvedejo do leta 2020, je naveden v oklepajih: vetrna (20 %), sončna (15 %), bioenergija (14 %).
  • Namen Evropske pobude za elektroenergetsko omrežje je omogočiti, da se 50 % omrežja v Evropi vključi v obnovljive vire energije, in učinkovito uskladiti ponudbo in povpraševanje do leta 2020.
  • Cilj pobude za zajemanje in shranjevanje ogljika je doseči, da bodo vključene tehnologije poslovno privlačne.
  • Pobuda za trajnostno jedrsko fisijo si prizadeva, da bi prvi prototipi IV. generacije začeli delovati do leta 2020.
  • Pobuda za energetsko učinkovitost mora zagotoviti, da bo 25-30 „pametnih“mest (tj. mest, ki uporabljajo digitalne tehnologije, ki jim omogočajo, da ponudijo državljanom boljše javne storitve, boljšo uporabo virov z manjšim učinkom na okolje) prevzelo vodstvo pri prehodu v prihodnost z nizkimi emisijami ogljika.
  • Evropska zveza organizacij za energetske raziskave spodbuja usklajeno sodelovanje med nacionalnimi raziskovalnimi inštituti pri skupnih programih. Spremljajo jo prizadevanja, da bi pritegnili segmente znanosti in raziskovanj.
  • Komisija raziskuje druge možnosti tehnologije, kot so obnovljivi viri energije na morju (npr. vetrna energija, generatorji na energijo plimovanja itd.), shranjevanje energije, ogrevanje in hlajenje na energijo iz obnovljivih virov. Na jedrskem področju se ukvarja z izzivi podaljšanja življenjske dobe elektrarn in odlaganja jedrskih odpadkov.
  • EU dejavno sodeluje s številnimi mednarodnimi partnerji, na primer pri strateškem forumu EU za mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Strateškega načrta za energetsko tehnologijo.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Energijske tehnologije in inovacije (COM(2013) 253 final z dne 2. maja 2013)

Zadnja posodobitev 05.08.2015

Top