Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Okoljsko primerna zasnova aparatov, ki rabijo energijo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Okoljsko primerna zasnova aparatov, ki rabijo energijo

Vzpostavitev vseevropske pravne metodologije za okoljsko primerno zasnovo* izdelkov, povezanih z energijo, zagotavlja učinkovitost in skladnost ter preprečuje podvajanja ali razlike s prostovoljnimi ali regulativnimi nacionalnimi pobudami.

AKT

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo.

POVZETEK

Vzpostavitev vseevropske pravne metodologije za okoljsko primerno zasnovo* izdelkov, povezanih z energijo, zagotavlja učinkovitost in skladnost ter preprečuje podvajanja ali razlike s prostovoljnimi ali regulativnimi nacionalnimi pobudami.

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Direktiva vzpostavlja okvir minimalnih zahtev za okoljsko primerno zasnovo, ki jih mora blago, ki rabi energijo, izpolnjevati, še preden se lahko uporablja ali prodaja v EU. Direktiva se ne uporablja za potniški ali tovorni promet.

KLJUČNE TOČKE

 • Zahteve za okoljsko primerno zasnovo zajemajo vsa obdobja življenjskega ciklusa izdelka, od surovin, proizvodnje, embalaže, uporabe do poteka življenjske dobe.
 • Za vsako obdobje organi, ki jih imenujejo države EU, ocenijo različne okoljske vidike. Ti organi preverjajo vidike, kot so materiali in porabljena energija, pričakovane emisije in odpadki ter možnosti za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo.
 • Proizvajalci morajo izdelati ekološki profil* svojih izdelkov in ga uporabiti pri upoštevanju alternativnih konstrukcijskih možnosti.
 • Izdelki, ki izpolnjujejo zahteve, imajo oznako CE in se lahko prodajajo kjer koli po EU.

Direktiva 2012/27/EU spreminja zakonodajo iz leta 2009, da bi se dodatno spodbudila energetska učinkovitost*. Od nacionalnih organov zahteva, da storijo naslednje:

 • določijo okviren nacionalni cilj za energetsko učinkovitost,
 • odobrijo dolgoročno strategijo za prenovo stanovanjskih in poslovnih stavb,
 • po 1. januarju 2014 prenovijo 3 % skupne tlorisne površine stavb v državni lasti,
 • uvedejo sisteme obveznosti energetske učinkovitosti, da bi končni odjemalci v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 dosegli 1,5 % prihranka energije letno*,
 • od leta 2016 v velikih podjetjih izvajajo neodvisne energetske preglede,
 • zagotovijo, da se bo odjemalcem najmanj enkrat letno zaračunala njihova dejanska poraba,
 • do 31. decembra 2015 obvestijo Komisijo o možnosti učinkovite soproizvodnje* ter daljinskega ogrevanja in hlajenja*.

Glejte tudi:

KLJUČNI POJMI

* Okoljsko primerna zasnova: sistematična integracija okoljskih vidikov v zasnovo izdelka, da bi se izboljšala okoljska učinkovitost izdelka v njegovem življenjskem ciklusu.

* Ekološki profil: opis vnosov in iznosov (na primer materialov, emisij in odpadkov), ki veljajo za izdelek, v njegovem celotnem življenjskem ciklusu, pomembnih z vidika njegovega vpliva na okolje. Ti vnosi in iznosi so izraženi v merljivih fizikalnih količinah.

* Energetska učinkovitost: manjša raba energije za isto storitev. Primeri v smislu izdelkov so: energetsko učinkoviti hladilniki in pralni stroji.

* Varčevanje z energijo: zmanjšanje storitve ali njena ukinitev z namenom varčevanja z energijo. Primer: izklop luči.

* Soproizvodnja: sočasna proizvodnja električne energije in toplote, ki se obe uporabljata.

* Daljinsko ogrevanje: omrežje za ogrevanje, ki omogoča, da se izkoristi energija, ki se pogosto izgubi pri proizvodnji energije ali v industrijskih procesih, in da se jo dobavi na kraj uporabe.

*Daljinsko hlajenje: centralizirana proizvodnja in distribucija energije za hlajenje. Hladna voda, ki se črpa okoli omrežja za daljinsko hlajenje, se uporablja za hlajenje zraka, ki kroži v prezračevalnih sistemih. Voda se nato vrne v proizvodni obrat, kjer se ponovno ohladi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/125/ES

20.11.2009

20.11.2010

UL L 285, 31.10.2009, str. 10-35

Akt o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

UL L 315, 14.11.2012, str. 1-56

Zadnja posodobitev 25.08.2015

Top