Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski energetski program za oživitev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski energetski program za oživitev

Evropski energetski program za oživitev (EEPO) predvideva dodelitev finančne pomoči energetskemu sektorju, zlasti za uvedbo infrastruktur medsebojnega povezovanja, proizvodnjo energije na osnovi obnovljivih virov, zajemanje ogljikovega dioksida in spodbujanje energetske učinkovitosti.

AKT

Uredba (ES) št. 663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Cilj uredbe je vzpostaviti EEPO za financiranje projektov na ključnih področjih energetskega sektorja: plinska in električna infrastruktura, energija iz vetrnih elektrarn na morju ter zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida.

KLJUČNE TOČKE

  • Program financira projekte plinske in električne infrastrukture s ciljem zagotoviti zanesljivost in povečanje raznolikosti virov energije in zalog, varnost in zanesljivost interoperabilnosti (tj. medsebojne povezanosti) omrežij, razvoj in optimizacijo zmogljivosti omrežja in priključitev obnovljivih virov energije na energetsko omrežje.
  • Projekti pridobivanja energije iz vetrnih elektrarn na morju* pridobijo sredstva, kadar izpolnjujejo nekatera merila, ki upoštevajo gradnjo infrastrukture, inovativne lastnosti projekta in prispevek projekta k obstoječemu omrežju vetrnih elektrarn.
  • Projekti zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida* pridobijo sredstva, kadar dokažejo, da lahko zajamejo najmanj 80 % ogljikovega dioksida (CO2) iz industrijskih objektov.
  • Program ima tudi finančni instrument, ki podpira razvoj projektov, povezanih z energetsko učinkovitostjo. Evropski sklad za energetsko učinkovitost, ki je bil vzpostavljen leta 2011, je prevzel vlogo dodeljevanja sredstev projektom, ki podpirajo energetsko učinkovitost.
  • Proračun programa znaša 3,98 milijarde EUR, od katerih je približno 2,3 milijarde EUR namenjenih za projekte plinske in električne infrastrukture, 565 milijonov EUR za projekte pridobivanja energije iz vetrnih elektrarn na morju, 1 milijarda EUR za projekte za zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, 146 milijonov EUR pa za finančni instrument.

OZADJE

EEPO je del načrta za oživitev gospodarstva, ki je bil vzpostavljen, da bi odpravil posledice finančne in energetske krize, ki je prizadela evropsko gospodarstvo v letu 2008.

Več informacij:

KLJUČNI POJMI

* Projekti pridobivanja energije iz vetrnih elektrarn na morju: vetrne elektrarne na morju.

* Zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida: način blaženja podnebnih sprememb z zajemanjem CO2 iz industrijskih objektov in naprav, transportom do območja shranjevanja in vbrizgavanjem v podzemne geološke formacije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 663/2009

1.8.2009

-

UL L 200, 31.7.2009, str. 31-45

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1233/2010

30.12.2010

-

UL L 346, 30.12.2010, str. 5-10

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Evropskega energetskega programa za oživitev (COM(2013) 791 final z dne 18. novembra 2013)

Delovni dokument služb Komisije - Srednjeročna ocena Evropskega sklada za energetsko učinkovitost - Spremni dokument k Poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Evropskega energetskega programa za oživitev (SWD(2013) 457 final z dne 18. novembra 2013)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Evropskega energetskega programa za oživitev (COM(2014) 669 final z dne 28.oktobra 2014)

Zadnja posodobitev 13.08.2015

Top