Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izboljšanje izkoristka goriva, zavorne zmogljivosti in stopenj hrupa pri pnevmatikah

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izboljšanje izkoristka goriva, zavorne zmogljivosti in stopenj hrupa pri pnevmatikah

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

POVZETEK

Pnevmatike dobre kakovosti lahko bistveno zmanjšajo porabo goriva in s tem tudi emisije CO2. Da bi se potrošnikom pomagalo izbrati proizvod z večjim izkoristkom goriva, boljšim zaviranjem na mokri podlagi in nižjo stopnjo hrupa, potrebujejo jasne in ustrezne informacije o kakovosti pnevmatike.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je uskladiti informacije o energetski učinkovitosti pnevmatik ter zaviranju na mokri podlagi in zunanjem kotalnem hrupu.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se uporablja za pnevmatike C1, C2 in C3* ter izključuje:

obnovljene pnevmatike,

profesionalne terenske pnevmatike,

pnevmatike, zasnovane za namestitev na vozila, ki so bila prvič registrirana pred 1. oktobrom 1990,

zasilne rezervne pnevmatike tipa T*,

pnevmatike hitrostnega razreda pod 80 km/h,

pnevmatike z nazivnim premerom platišča, ki ne presega 254 mm ali znaša 635 mm ali več,

pnevmatike z dodatnimi lastnostmi za boljši oprijem (na primer ježevke),

pnevmatike, izdelane samo za namestitev v vozila, ki se uporabljajo izključno za dirke.

Odgovornosti dobaviteljev pnevmatik

Dobavitelji pnevmatik morajo zagotavljati ustrezno označevanje pnevmatik C1, C2 in C3, ki jih dobavljajo distributerjem in potrošnikom. Te oznake vključujejo nalepko, na kateri mora biti navedeno naslednje:

razred glede na izkoristek goriva (črka A do G),

razred glede na oprijem na mokri podlagi (črka A do G); testiranja različnih razredov pnevmatik za oprijem na mokri podlagi spreminjata in dopolnjujeta Uredbi (EU) št. 228/2011 in (EU) št. 1235/2011,

izmerjena vrednost zunanjega kotalnega hrupa (v decibelih).

Dobavitelji morajo te informacije javno objaviti, na primer na svojih spletnih mestih ali v katalogih.

Odgovornosti distributerjev pnevmatik

Distributerji morajo zagotoviti, da so oznake, ki jih zagotovijo dobavitelji, nameščene na vidnem mestu na pnevmatikah, razstavljenih ali shranjenih na prodajnem mestu. Če potrošniki ne morejo videti pnevmatik, jim morajo te informacije zagotoviti sami distributerji.

Odgovornosti dobaviteljev in distributerjev avtomobilov

Če potrošniki lahko sami izberejo svoje pnevmatike, jim morajo dobavitelji in distributerji avtomobilov zagotoviti informacije o učinkovitosti v smislu izkoristka goriva, zaviranja na mokri podlagi in kotalnega hrupa za vsako možno izbiro.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 11. oktobra 2010.

KLJUČNI POJMI

* Pnevmatike C1, C2 in C3: kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009:

pnevmatike C1 – predvsem za avtomobile,

pnevmatike C2 – predvsem za lahka tovorna vozila, kot so dostavna vozila,

pnevmatike C3 – predvsem za težka vozila (tovornjake in avtobuse).

* Zasilne rezervne pnevmatike tipa T: zasnovane za uporabo pri višjem tlaku, kot je določen za standardne in ojačane pnevmatike.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1222/2009

11.1.2010

-

UL L 342, 22.12.2009, str. 46–58

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 228/2011

29.3.2011

-

UL L 62, 9.3.2011, str. 1–16

Uredba (EU) št. 1235/2011

20.12.2011

-

UL L 317, 30.11.2011, str. 17–23

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1–24). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 17.10.2015

Top