Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samozaposlovanje – enako obravnavanje moških in žensk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samozaposlovanje – enako obravnavanje moških in žensk

POVZETEK:

Direktiva 2010/41/EU o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki so samozaposleni

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Uveljavlja načelo enakega obravnavanja samozaposlenih moških in žensk.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodaja se nanaša na vse samozaposlene delavce (osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost za svoj račun) in njihove zakonce ali življenjske partnerje.
 • Enako obravnavanje pomeni, da je prepovedana kakršna koli diskriminacija, neposredna* ali posredna*, na podlagi spola v javnem ali zasebnem sektorju. Nadlegovanje*, spolno* ali druge vrste, se šteje za diskriminacijo na podlagi spola.
 • Države EU lahko sprejmejo pozitivne ukrepe, kot je spodbujanje podjetniških pobud žensk, da zagotovijo polno enakost zaposlenih moških in žensk.
 • Države EU morajo zagotoviti, da:
  • pogoji za ustanovitev podjetja med zakonci ali življenjskimi partnerji niso težji kot med drugimi osebami,
  • lahko zakoncem in življenjskim partnerjem zagotovijo nacionalno socialno zaščito,
  • samozaposlenim zakonskim partnerkam in življenjskim partnerkam dodelijo zadostno porodniško nadomestilo za najmanj 14 tednov,
  • so vsem osebam, ki menijo, da njihove pravice do enakega obravnavanja niso bile spoštovane, na voljo sodni ali upravni postopki,
  • je vsem, ki so morda utrpeli izgubo ali škodo, na voljo dejanska in učinkovita odškodnina ali povračilo,
  • imajo zadevni nacionalni organi pristojnost za spodbujanje, analiziranje, spremljanje in podpiranje enakega obravnavanja vseh oseb, za katere velja zakonodaja,
  • se upošteva enako obravnavanje moških in žensk, ko pripravljajo in izvajajo zakone in druge predpise, politike in dejavnosti, ki jih krije zakonodaja,
  • je vsebina zakonodaje čim širše poznana.
 • Države EU so morale Evropski komisiji posredovati vse ustrezne informacije o izvajanju direktive do 5. avgusta 2015.
 • Komisija mora Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo na podlagi nacionalnih poročil najkasneje do 5. avgusta 2016.
 • Komisija ima svoje spletno mesto za podjetnice.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 4. avgusta 2010. Države EU so jo morale v nacionalno zakonodajo vključiti do 5. avgusta 2012.

OZADJE

Več informacij je na voljo v razdelku „Zaposlovanje in usposabljanje“ na spletnem mestu Evropske komisije.

KLJUČNI POJMI

* Neposredna diskriminacija: kadar se ena oseba obravnava manj ugodno zaradi spola.

* Posredna diskriminacija: kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega pravila, merila ali prakse osebe enega spola v posebej neugodnem položaju.

* Nadlegovanje: kadar neželeno vedenje prizadene dostojanstvo osebe ali ustvari zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

* Spolno nadlegovanje: kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega vedenja spolne narave.

AKT

Direktiva 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS (UL L 180, 15.7.2010, str. 1–6).

Zadnja posodobitev 28.06.2016

Top