Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenda o izobraževanju in usposabljanju za mlade

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agenda o izobraževanju in usposabljanju za mlade

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2010) 477 final) – Mladi in mobilnost – izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Namen sporočila je zagotavljanje celovitega paketa političnih pobud o izobraževanju in zaposlovanju mladih v Evropski uniji (EU). Znano je kot pobuda Mladi in mobilnost ter je del strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

KLJUČNE TOČKE

  • Namen pobude Mladi in mobilnost je okrepitev številnih obstoječih ukrepov v korist mladih in predstavitev novih ukrepov. Vse ukrepe je treba izvajati na nacionalni ravni in ravni EU na podlagi finančne podpore zadevnih programov EU in strukturnih skladov.
  • Ena nova pobuda (od leta 2013 naprej) je jamstvo za mlade, katere cilj je zagotoviti, da vsi, ki so mlajši od 25 let, prejmejo kakovostno ponudbo zaposlitve, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v štirih mesecih po tem, ko postanejo brezposelni ali zaključijo formalno izobraževanje.
  • Drugi cilj pobude Mladi in mobilnost je možnost za mlade Evropejce, da študirajo in se izobražujejo v tujini. Pri doseganju tega cilja je v pomoč program za izmenjavo Erasmus+.
  • Cilj mreže zaposlitvenih svetovalcev in javnih zavodov za zaposlovanje držav EU, EURES, je izboljšanje možnosti za mlade Evropejce, da poiščejo zaposlitev v vsej EU. Ta cilj podpira tudi pobuda Europass, tako da ustvarja standardizirano dokumentacijo znanj in veščin ter kvalifikacij za pomoč prosilcem, da poiščejo zaposlitev kjer koli v EU.
  • Tudi Evropski sistem za spremljanje ponudbe delovnih mest podpira pobudo Mladi in mobilnost s spremljanjem poklicnih zahtev.
  • Os za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo EaSi pomaga mladim podjetnikom zagnati podjetja in širiti dejavnost.
  • Druge pobude, kot so modernizacija visokošolskega izobraževanja v EU, ustvarjanje strateškega inovacijskega programa na ravni EU in izboljšanje medsektorskega obravnavanja vprašanj v zvezi z mladimi, so v pomoč ciljem pobude Mladi in mobilnost.

OZADJE

Za izpolnitev cilja strategije Evropa 2020 glede povečanja splošne stopnje zaposlenosti za osebe, stare 20–64 let, na 75 %, je pomembno zmanjšati visoko raven brezposelnosti mladih. Leta 2014 je bilo skoraj 5 milijonov mladih (mlajših od 25 let) brezposelnih. To predstavlja stopnjo brezposelnosti v višini 21,7 %, kar je dvakrat več od stopnje brezposelnosti odraslih. Poleg tega 7,5 % Evropejcev, starih med 15 in 24 let, ni bilo niti zaposlenih niti se niso izobraževali ali usposabljali.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Pobuda Mladi in mobilnost za izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji (COM(2010) 477 final, z dne 15. septembra 2010).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklepi Sveta z dne 19. novembra 2010 o pobudi „Mladi in mobilnost“ – celovit pristop za obvladovanje izzivov, s katerimi se srečujejo mladi (UL C 326, 3.12.2010).

Priporočilo Sveta z dne 28. junija 2011 – „Mladi in mobilnost“ – spodbujanje učne mobilnosti mladih (UL C 199, 7.7.2011, str. 1–5).

Zadnja posodobitev 20.10.2016

Top