Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi

POVZETEK:

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Nova spodbuda za evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji Evropa 2020 (KOM(2010) 296 končno, 9. junija 2010)

POVZETEK

Cilj Evropske unije (EU) je posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi poudarili njegovo privlačnost in vlogo v celotni rasti EU in programu za delovna mesta.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Predlaga ponoven zagon sodelovanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v celotni EU, ker prispeva k ciljem strategije Evropa 2020 in strateškega okvira izobraževanja in usposabljanja.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo povzema ključne prednostne naloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja ki jih vključuje strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju.

Vseživljenjsko učenje*

 • Dostop do priložnosti za usposabljanje je treba čim bolj povečati, saj vse več ljudi spremeni kariero.
 • Potrebna je večja prožnost pri pridobivanju in vrednotenju učnih rezultatov ter glede načina, kako učni rezultati vodijo do pridobivanja kvalifikacij.
 • Tudi delodajalci, izvajalci usposabljanj in visokošolske izobraževalne ustanove morajo imeti pomembno vlogo pri izboljšanju zagotavljanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Spretnosti, pridobljene zunaj formalnega izobraževanja in usposabljanja, se lahko ocenijo s pristopom za poklicne kvalifikacije na podlagi rezultatov, ki temelji na:

Sporočilo poudarja tudi nujno potrebo po nadnacionalni mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Izboljšanjepoklicnega izobraževanja in usposabljanja

 • Ukrepi, predlagani za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključujejo:

Poklicno izobraževanje in usposabljanje pomaga v boju proti socialni izključenosti in spodbuja vključujočo rast. Prikrajšani učenci lahko več pridobijo z učenjem na delovnem mestu zunaj učilnice, ki ustreza trgu dela.

Sporočilo poziva tudi h krepitvi ustvarjalnosti in podjetništva.

Poznejši razvoj

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je leta 2015 objavil poročilo o spremljanju napredka poklicnega izobraževanja in usposabljanja v obdobju od 2010 do 2014.

Navaja, da sta dve tretjini držav EU izvedli reforme poklicnega usposabljanja in izobraževanja, zlasti glede ključnih kompetenc, učenja na delovnem mestu, z močnejšim vzajemnim sodelovanjem ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter zainteresiranimi stranmi na področju zaposlovanja.

Več programov pa je potrebnih na področjih, kot so:

 • spodbujanje vseživljenjskega učenja;
 • mobilnost in
 • priznavanje neformalnega učenja*.

V letu 2015 so ministri držav EU sestavili sklepe iz Rige: Ti predlagajo nove srednjeročne prednostne naloge za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki vključujejo:

 • večje spodbujanje učenja na delovnem mestu;
 • razširjen dostop do poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter
 • nadaljnjo krepitev ključnih kompetenc v učnih načrtih poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Pomen poklicnega izobraževanja in usposabljanja je bil poudarjen tudi v Sporočilu Evropske komisije o ponovnem razmisleku o izobraževanju in priporočilu Sveta iz leta 2013 o jamstvu za mlade.

OZADJE

Sporočilo je bistvenega pomena za københavnski proces iz leta 2002, ki želi izboljšati delovanje, kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU. Pozneje mu je leta 2010 sledilo sporočilo iz Bruggeja, ki vsebuje številne kratkoročne predloge za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

KLJUČNI POJMI

* Vseživljenjsko učenje: učenje osebe vse življenje za izboljšanje spretnosti, sposobnosti, znanja in kvalifikacij.

* Neformalno učenje: učenje v neformalnih okoliščinah (kot so športni klubi ali klubi mladostnikov) v nasprotju s formalnim učenjem (šola, univerza itd.).

Zadnja posodobitev 14.10.2015

Top