Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mladi prostovoljci – mobilnost v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mladi prostovoljci – mobilnost v EU

 

POVZETEK:

Priporočilo – mobilnost mladih prostovoljcev v EU

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

 • Namen tega priporočila je spodbuditi Evropsko unijo (EU), da podpre mednarodno mobilnost mladih prostovoljcev.
 • Zagotavlja sistem intenzivnejšega sodelovanja med državami EU, na podlagi katerega se lahko ustvarijo nove priložnosti za mobilnost.

KLJUČNE TOČKE

 • To priporočilo vzpostavlja sistem sodelovanja za države EU, s katerim se želijo spodbuditi čezmejne prostovoljne dejavnosti mladih*. Pri tem upošteva raznolikost nacionalnih sistemov prostovoljnega dela držav EU.
 • Prostovoljne dejavnosti zagotavljajo mladim izkušnje v okviru neformalnega izobraževanja* in priložnostnega učenja*. To pomaga pri razvoju njihovih poklicnih in socialnih spretnosti, s čimer se povečujejo njihove možnosti, da dobijo delo in postanejo aktivni državljani, obenem pa se spodbuja njihovo socialno vključevanje. Prostovoljno delo omogoča mladim, da dobijo občutek za smisel in odgovornost, obenem pa jim daje neko strukturo v njihovem življenju.
 • Priporočilo poziva države EU, da okrepijo sodelovanje med prostovoljnimi organizacijami in javnimi organi, ki so vključeni v organiziranje prostovoljnih dejavnosti, da bi spodbudile mobilnost mladih prostovoljcev v Evropi. Priporoča jim, da sprejmejo ukrepe, da bi na primer:
  • zagotovile več razpoložljivih informacij o nacionalnih prostovoljnih dejavnostih,
  • izboljšale dostop do informacij o čezmejnih prostovoljnih dejavnostih za vse, ki so v to vključeni,
  • mladim prostovoljcem olajšale dostop do čezmejnih prostovoljnih dejavnosti, zlasti s poenostavitvijo postopkov,
  • razvilemožnosti za te dejavnosti s prožnim pristopom in ob upoštevanju vidikov, kot so
   • gostiteljske zmogljivosti,
   • vzpostavljanje stikov med prostovoljci,
   • uporaba evropskih mehanizmov mobilnosti (npr. Evropske mladinske kartice),
   • mobilnost mladinskih delavcev* in
   • usposabljanje tistih, ki so dejavni pri mladinskem delu,
  • spodbujale razvoj medkulturnih zmogljivosti in učenja jezikov, da bi se olajšala čezmejna mobilnost,
  • podprle razvoj orodij za samoocenjevanje, da bi prostovoljne organizacije lahko zagotovile kakovost svojih čezmejnih dejavnosti,
  • izmenjevale informacije in sodelovale med seboj, da bi prostovoljcem zagotovile socialno in pravno varstvo,
  • podprle priznavanje učnih izkušenj prostovoljcev z uporabo nacionalnih in evropskih instrumentov kvalifikacij, ko so Europass, Youthpass in Evropsko ogrodje kvalifikacij,
  • spodbudile udeležbo mladih z manj priložnostmi v čezmejnih prostovoljnih dejavnostih.
 • Priporočilo potrjuje podporo Evropske komisije ukrepom držav EU, ki so povezani z navedenim. Ta podpora je zagotovljena s pomočjo okvira sodelovanja EU na mladinskem področju, odprte metode usklajevanja in Evropske prostovoljske službe, ki jo financira program Erasmus+. Nenazadnje je tu še Evropski portal za mlade prostovoljce, ki posreduje informacije vsem deležnikom.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Čezmejne prostovoljne dejavnosti: dejavnosti, namenjene vsem mladim, ki jih izvajajo prostovoljno v splošnem interesu za določen čas v točno določenem sistemu in v državi, v kateri nimajo bivališča, ki so neplačane oziroma za katere se prejme simbolično plačilo in/ali se krijejo stroški.

Neformalno izobraževanje: organizirano izobraževanje, ki ga izvaja usposobljeni učitelj ali vodja. Takšno izobraževanje ne prinese formalne kvalifikacije. Pomaga izboljšati posameznikove spretnosti in sposobnosti, npr. nadaljevalni izobraževalni tečaji za odrasle in skavti za otroke.

Priložnostno učenje: brez urnika in brez možnosti pridobitve kvalifikacij. Učitelj je preprosto nekdo, ki je bolj usposobljen od učenca, npr. varuška, ki pomaga otroku, da se nauči brati.

Mladinski delavec: posameznik, ki usmerja in podpira mlade pri njihovem osebnem, družbenem in izobraževalnem razvoju.

GLAVNI DOKUMENT

Priporočilo Sveta z dne 20. novembra 2008 o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropski uniji (UL C 319, 13.12.2008, str. 8–10).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklepi Sveta o jezikovnih kompetencah za spodbujanje mobilnosti (UL C 372, 20.12.2011, str. 27–30).

Sklepi Sveta o referenčnem merilu za učno mobilnost (UL C 372, 20.12.2011, str. 31–35).

Zadnja posodobitev 17.01.2017

Top