Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Šole – Agenda EU za krepitev kompetenc in učenja za 21. stoletje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Šole – Agenda EU za krepitev kompetenc in učenja za 21. stoletje

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2008) 425 final) – Krepitev kompetenc za 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje v šolstvu

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • Namen tega sporočila je pomagati pri reformi šolskih sistemov, da bi vsi mladi lahko popolnoma razvili svoje zmožnosti.
 • Sporočilo opredeljuje področja, na katerih so potrebne spremembe, če želimo, da bodo šole v Evropski uniji (EU) mlade temeljito pripravile na prihodnost.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo črpa iz odzivov na javno posvetovanje Evropske komisije v letu 2007, dela strokovnjakov iz držav EU in mednarodnih raziskav ter podaja predlog agende za krepitev sodelovanja v šolstvu. Opredeljuje izzive na treh področjih in predlaga področja za razvoj:

 • 1.

  Ključne kompetence

Ljudem je treba dati „nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta“ ter zvišati splošno raven znanja in spretnosti. Ljudje morajo sami obvladovati učenje z:

 • avtonomnim delom in sodelovanjem,
 • iskanjem informacij in po potrebi podpore ter
 • izkoriščanjem vseh možnosti, ki jih prinaša nova tehnologija.

V šolskem okolju, v katerem se spodbujata inovativnost in ustvarjalnost, se krepi usvajanje kompetenc, kot sta podjetništvo in znanje jezikov. Agenda Komisije je osredotočena na:

 • razvoj stopnje pismenosti in znanja matematike, vključno z določanjem ciljev,
 • krepitev medpredmetnih in predmetnih kompetenc,
 • usvojitev vsestranskega načina razvijanja kompetenc, ki bi vključeval:
  • kurikulum,
  • učna gradiva,
  • izobraževanje učiteljev,
  • posamezniku prilagojeno učenje in
  • tehnike ocenjevanja.
 • 2.

  Kakovostno učenje za vse učence

Noben šolski sistem ne zagotavlja enakih izobraževalnih možnosti prav za vse učence, vendar med šolami ne bi smelo biti razlik v kakovosti. Oblikovalci politike bi morali zmanjšati neenakosti in izboljšati sodelovanje z usmerjenostjo v mlade z nizko ravnjo znanja in spretnosti. Agenda Komisije je osredotočena na:

 • boljši dostop do kakovostnega predšolskega izobraževanja,
 • merjenje in izboljševanje vplivov šolskih izobraževalnih sistemov na pravičnost in zmanjševanje razlik v kakovosti šol,
 • sistemsko zagotavljanje možnosti za lažje prehode med različnimi vrstami šol in ravnmi šolanja,
 • zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja ter
 • zagotavljanje večje podpore in učencem prilagojenih učnih metod za učence s posebnimi potrebami v šolah, namenjenih večini.
 • 3.

  Učitelji in drugi delavci šole

Kakovost učiteljev je najpomembnejši notranji dejavnik v šolah, ki vpliva na uspeh učencev. Šolski delavci potrebujejo znanje in spretnosti, da bodo lahko vsakemu učencu zagotovili ustrezne možnosti za pridobivanje potrebnih kompetenc. Učitelji bi morali na vsej svoji poklicni poti prejemati dovolj spodbud za preverjanje svojih potreb po učenju in pridobivanje novega znanja, spretnosti in kompetenc, vključno z jeziki. Agenda Komisije je osredotočena na:

 • zagotavljanje usklajenosti, medsebojne povezanosti, ustreznega financiranja in zagotavljanja kakovosti začetnega izobraževanja učiteljev, njihovega pripravništva in stalnega strokovnega razvoja; izboljšanje zagotavljanja, kakovosti in uvajanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev,
 • preverjanje zaposlovanja učiteljev zaradi pritegnitve najbolj sposobnih kandidatov, izbire najboljših kandidatov ter razvrščanja dobrih učiteljev v problematične šole ter
 • izboljšanje zaposlovanja vodstvenih delavcev šol in njihovo usposabljanje za izboljševanje učenčevega učenja ter strokovnega razvoja zaposlenih.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Krepitev kompetenc za 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje v šolstvu (COM(2008) 425 final z dne 3. julija 2008).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklepi Sveta o zvišanju ravni osnovnih znanj v okviru evropskega sodelovanja za šole 21. stoletja (UL C 323, 30.11.2010, str. 11–14).

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 21. novembra 2008 – Pripraviti mlade na 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje v šolstvu (UL C 319, 13.12.2008, str. 20–22).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate (COM(2012) 669 final z dne 20. novembra 2012).

Zadnja posodobitev 08.11.2016

Top