Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izdaja kovancev evra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izdaja kovancev evra

 

POVZETEK:

KAJ JE NAMEN TEH UREDB?

 • Uredba (EU) št. 651/2012 opredeljuje vrste evrokovancev in določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni ob njihovi izdaji.
 • Uredba (EU) št. 729/2014 določa tehnične zahteve za evrokovance in splošna pravila o njihovem motivu, vključno z odobritvijo motiva.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredba (EU) št. 651/2012 določa:
  • vlade držav evroobmočja (držav, katerih valuta je evro) lahko izdajo tečajne kovance* in zbirateljske*kovance,
  • tečajni kovanci so na voljo po nominalni vrednosti, razen v deležu, ki ne presega 5 % in je lahko dan na trg po višji vrednosti zaradi svojih posebnih lastnosti ali embalaže,
  • nacionalni spominski* kovanci
   • se lahko izdajo samo dvakrat letno (razen če je motiv skupen vsem državam evroobmočja),
   • skupno število izdanih kovancev ne sme biti višje od dveh možnih meja kot odstotek vseh kovancev za dva evra, ki so v obtoku, pri čemer se upošteva višja vrednost,
  • zbirateljski kovanci
   • so zakonito plačilno sredstvo* samo v državi izdajateljici v evroobmočju,
   • morajo se jasno razlikovati od tečajnih kovancev po nominalni vrednosti, podobah in dveh od naslednjih lastnosti: barvi, premeru in teži,
  • vlade držav evroobmočja se morajo medsebojno posvetovati pred uničenjem poškodovanih evrokovancev,
  • Komisija izvaja oceno učinka, v kateri analizira dejanske proizvodne stroške kovancev za en in dva centa glede na njihovo vrednost in koristi.
 • V skladu z Uredbo (EU) št. 729/2014:
  • obstaja osem evrokovancev (kovanci za 1, 2, 5, 10, 20 in 50 centov ter kovanca za 1 in 2 evra),
  • vsak kovancev ima posebno nacionalno in skupno evropsko stran,
  • nacionalna stran:
   • mora imeti krog 12 zvezd, ki popolnoma obkrožajo nacionalni motiv,
   • mora ostati nespremenjena 15 let, razen če se spremeni voditelj države,
   • ne sme prikazovati vrednosti kovanca, razen če se uporabi drugačna abeceda,
   • mora biti popolnoma skladna z Uredbo do 20. junija 2062,
  • spominski kovanci:
   • morajo imeti samo nominalno vrednost v višini dveh evrov,
   • morajo imeti drugačen nacionalen motiv od običajnih* kovancev za 2 evra,
   • morajo biti namenjeni samo spominu na dogodke, ki imajo velik nacionalni ali evropski pomen, ali
   • morajo biti namenjeni samo spominu na dogodke, ki imajo izjemen evropski pomen, če jih skupaj izdajo vse države članice evroobmočja,
  • države evroobmočja se morajo medsebojno obveščati in obvestiti Komisijo o vseh predlaganih spremembah njihovih nacionalnih motivov ter te spremembe dati v postopek odobritve. S tem se zagotovi možnost nasprotovanja
   • vlade, ki meni, da bi motiv lahko vznemiril njene državljane,
   • Komisije, če ta meni, da motiv ne spoštuje tehničnih zahtev, določenih v zakonodaji.

OD KDAJ SE TI UREDBI UPORABLJATA?

 • Uredba (EU) št. 651/2012 se uporablja od 16. avgusta 2012.
 • Uredba (EU) št. 729/2014 konsolidira prejšnja pravila v zvezi s kovanci, ki so bila določena ob uvedbi evra v letu 2002 z Uredbo (ES) št. 975/98 in nadaljnjimi spremembami. Uporablja se od 22. julija 2014.
 • Obe uredbi vključujeta elemente Priporočila Komisije 2009/23/ES o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo evrokovancev, namenjenih obtoku.

OZADJE

 • Evrokovanci so se začeli splošno uporabljati leta 2002. Osem apoenov se razlikuje po velikosti, barvi in debelini, odvisno od njihove vrednosti, oblikovani pa so tako, da je vsakršna nezakonita reprodukcija izredno težka.
 • Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Tečajni kovanci: kovanci za splošno javno uporabo, ki so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah evroobmočja.

Zbirateljski kovanci: kovanci, ki niso namenjeni za obtok in so zakonito plačilno sredstvo samo v državi evroobmočja, kjer so bili izdani.

Spominski kovanci: tečajni kovanci za dva evra, namenjeni spominu na določen dogodek nacionalnega ali evropskega pomena.

Zakonito plačilno sredstvo: kovanci ali bankovci, ki morajo biti sprejeti v državi, če so ponujeni za plačilo dolgovanega zneska.

Običajni kovanci: tečajni kovanci brez spominskih kovancev.

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 651/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izdaji eurokovancev (UL L 201, 27.7.2012, str. 135–137).

Uredba Sveta (EU) št. 729/2014 z dne 24. junija 2014 o apoenih in tehničnih specifikacijah evrokovancev namenjenih obtoku (Prenovitev) (UL L 194, 2.7.2014, str. 1–7).

Zadnja posodobitev 04.04.2017

Top