Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zahteve v zvezi s proračuni držav euroobmočja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zahteve v zvezi s proračuni držav euroobmočja

POVZETEK:

Direktiva 2011/85/EU – zahteve v zvezi s proračuni držav euroobmočja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa podrobna pravila za nacionalne proračune. Ta so potrebna, da bi zagotovila, da vlade držav EU upoštevajo zahteve ekonomske in monetarne unije in ne ustvarjajo čezmernih primanjkljajev.

KLJUČNE TOČKE

Vlade držav EU morajo:

upravljati sisteme javnega računovodstva, ki celovito zajemajo vsa področja prihodkov in odhodkov. Ti morajo biti predmet notranjega nadzora in neodvisne revizije,

zagotoviti objavljanje javnofinančnih podatkov. Podatke za centralno državo in sklade socialne varnosti je treba objavljati mesečno, za lokalno državo pa vsako četrtletje,

zagotoviti, da javnofinančno načrtovanje temelji na realističnih makroekonomskih in proračunskih napovedih, pri čemer se uporabljajo najnovejše informacije. Te vključujejo zadnje napovedi Evropske komisije in, kjer je ustrezno, neodvisnih organizacij,

voditi specifična fiskalna pravila, ki zagotavljajo skladnost vladnega proračuna z evropskimi pravili. Cilj je izogniti se čezmernemu javnemu primanjkljaju ali dolgu. Skladnost s pravili skrbno spremljajo neodvisne organizacije,

vzpostaviti verodostojen in učinkovit srednjeročni proračunski okvir, ki vključuje triletno javnofinančno načrtovanje. Ta vsebuje večletne proračunske cilje, projekcije večjih odhodkov in prihodkov in oceno dolgoročne vzdržnosti javnih financ,

zagotavljati skladnost in usklajevanje vseh računovodskih pravil in postopkov na vseh področjih dejavnosti vlade.

Komisija je v svojem poročilu iz leta 2014 o kakovosti nacionalnih fiskalnih podatkov ugotovila, da vlade EU v veliki meri upoštevajo roke za poročanje, vendar da bi bilo še mogoče izboljšati popolnost preglednic o čezmernem primanjkljaju.

OZADJE

Direktiva je eden od šestih ukrepov (znanih kot „šesterček“), ki so začeli veljati 13. decembra 2011 in so okrepili fiskalno in gospodarsko upravljanje EU.

Temu je sledil „dvojček“, ki dodatno izboljšuje proračunski nadzor v euroobmočju. Vsaka država, ki uporablja euro, mora v skladu s svojim postopkom v okviru evropskega semestra do sredine oktobra predložiti osnutek predloga proračuna. Če Komisija meni, da ta morda ne izpolnjuje pravil o enotni valuti, lahko zahteva njegovo revizijo.

OZADJE

Kratki vodnik po novem fiskalnem upravljanju EU

AKT

Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

UL L 306, 23.11.2011, str. 41–47

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: K izvajanju usklajenih računovodskih standardov za javni sektor v državah članicah – Ustreznost MRSJS v državah članicah (COM(2013) 114 final, 6.3.2013)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o kakovosti fiskalnih podatkov, ki so jih države članice sporočile leta 2013 (COM(2014) 122 final, 7.3.2014)

Zadnja posodobitev 13.10.2015

Top