Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sprejetje evra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sprejetje evra

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 974/98 – o uvedbi evra

Člen 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAKŠEN JE NAMEN TE UREDBE IN ČLENA 140 PDEU?

 • Uredba opredeljuje pravne monetarne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati države Evropske unije, ki so sprejele evro. Določa različne faze, ki vodijo k uvedbi evra.
 • Člen 140 PDEU določa merila za članstvo v ekonomski in monetarni uniji ter sprejetje evra. Predvideva redno spremljanje napredka, ki ga pri izpolnjevanju teh zahtev dosegajo države, ki evra še niso sprejele.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredba o sprejetju evra:
  • vsebuje podrobnosti o rokih za sprejetje evra kot enotne valute v vsaki državi, prehod na evrogotovino in opuščanje nacionalne valute,
  • potrjuje, da je enotna valuta evro, ki je razdeljena na 100 centov in ki nadomesti nacionalno valuto sodelujočih držav po dogovorjenem menjalnem razmerju,
  • daje Evropski centralni banki in nacionalnim centralnim bankam držav, ki so sprejele evro, izključno pooblastilo, da spustijo v obtok bankovce evra,
  • omogoča, da nacionalni bankovci in kovanci ostanejo zakonito plačilno sredstvo kot na dan pred datumom sprejetja evra,
  • določa pogoje vsakega obdobja opuščanja nacionalnih valut, kar je možnost, ki je ni izkoristila nobena država, ki je sprejela evro,
  • določa, da nacionalni bankovci in kovanci ostanejo zakonito plačilno sredstvo v zadevni državi še šest mesecev po datumu prehoda na evrogotovino,
  • ugotavlja, da so bankovci in kovanci evra edino zakonito plačilno sredstvo v državah evroobmočja po ustreznem datumu prehoda na evrogotovino,
  • dovoljuje državam, ki so sprejele evro, da uporabijo ustrezne sankcije zoper ponarejanje ali zlorabo bankovcev in kovancev.
 • Da bi države lahko sprejele evro, morajo najprej izpolniti naslednje štiri gospodarske in finančne pogoje, znane kot konvergenčna merila, ki so določeni v členu 140 PDEU in Protokolu št. 13 PDEU:
  • stabilnost cen: stopnja inflacije v obdobju enega leta ni višja od 1,5 % treh najnižjih nacionalnih stopenj v evroobmočju,
  • javne finance: zagotoviti zdrave in vzdržne javne finance z omejevanjem nacionalnega primanjkljaja in dolga na največ 3 % oziroma 60 % bruto domačega proizvoda,
  • stabilnost deviznega tečaja: najmanj dve leti se izogibati čezmernim valutnim nihanjem s sodelovanjem v mehanizmu deviznih tečajev, ki ureja stopnje med državami, ki so sprejele evro, in tistimi, ki evra še niso sprejele,
  • konvergenca obrestnih mer: imeti dolgoročno obrestno mero, ki ne presega za več kakor dve odstotni točki obrestne mere v treh državah, ki so sprejele evro, z najboljšimi doseženimi rezultati.
 • Evropska komisija je pomagala v pripravah na prihod evra z obsežno informativno kampanjo. Ta je bila usmerjena v:
  • podjetja, ki bi začela uporabljati evro v transakcijah od 1. januarja 2002,
  • javnost, ki bi morala sprejeti nove kovance in bankovce ter cene in vrednosti, ki jih izražajo,
  • skupine s posebnimi potrebami, kot so socialno in gospodarsko izolirane skupine, invalidi ali osebe, ki ne znajo brati ali pisati,
  • šolarje, ki bodo odraščali z novo valuto in ki bi lahko pomagali svojim staršem in starejšim, da se z njo seznanijo.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 1999.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (UL L 139, 11.5.1998, str. 1–5).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 974/98 so vključene v izvirni dokument. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VIII – Ekonomska in monetarna politika – Poglavje 5 – Prehodne določbe – Člen 140 (prejšnji členi 121(1), 122(2), drugi stavek, in 123(5) PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 108–110).

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Protokol (št. 13) o konvergenčnih merilih (UL C 202, 7.6.2016, str. 281–282).

Zadnja posodobitev 03.04.2017

Top