Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgovina z izdelki iz tjulnjev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgovina z izdelki iz tjulnjev

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Usklajuje pravila za dajanje izdelkov iz tjulnjev na trg EU.

KLJUČNE TOČKE

 • Izdelke iz tjulnjev je dovoljeno dajati na trg EU samo, če so pridobljeni z lovom, ki ga izvajajo Eskimi* ali druge avtohtone skupnosti. Glede lova mora veljati, da:
  • ga po tradiciji izvajajo Eskimi;
  • je sredstvo za preživljanje, s katerim si skupnost zagotavlja hrano in prihodek, ter se v osnovi ne sme izvajati za komercialne namene;
  • skrbi za ustrezno ravnanje z živalmi, obenem pa upošteva način življenja skupnosti in pomen lova za njeno preživljanje.
 • Ko se izdelki iz tjulnjev dajo na trg, morajo imeti certifikat, iz katerega je razvidno, da so vsi ti pogoji izpolnjeni.
 • Te certifikate izdajajo organi, ki jih pooblasti Evropska komisija.
 • Potniki in njihove družine lahko uvozijo izdelke iz tjulnjev za svojo osebno uporabo. Če se ti izdelki uvozijo naknadno, morajo imeti potniki ustrezno dokumentacijo.
 • Če ima Komisija dokaze, da so izdelki pridobljeni z lovom na tjulnje, ki se v osnovi izvaja za komercialne namene, lahko prepove ali omeji njihovo dajanje na trg EU.
 • Komisija obvesti javnost, pristojne organe in carinske organe o pogojih, skladno s katerimi se lahko izdelki iz tjulnjev dajejo na trg EU.
 • Države EU do 31. decembra 2018 in nato vsaka štiri leta poročajo Komisiji o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje zakonodaje.
 • Komisija v roku enega leta od prejetja nacionalnih poročil predloži splošno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Prvo poročilo predloži do 31. decembra 2019.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 20. novembra 2009.

OZADJE

Lov na tjulnje se v EU in zunaj nje izvaja za različne namene, na primer za pridobivanje mesa, olja, masti, organov, kožuhov in raznih drugih izdelkov, vse od kapsul omega-3 do oblačil.

KLJUČNI POJEM

* Eskim: avtohtoni prebivalec eskimskega ozemlja, to je arktičnega in subarktičnega področja, kjer imajo Eskimi danes ali po tradiciji domačinske pravice in interese, ki ga Eskimi priznavajo za člana svojega ljudstva. Izraz vključuje Inupiate, Jupike (Aljaska), Inuite, Inuvialuite (Kanada), Kalaalite (Grenlandija) in Jupike (Rusija).

AKT

Uredba (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L 286, 31.10.2009, str. 36–39)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1007/2009 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1850 z dne 13. oktobra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L 271, 16.10.2015, str. 1–11)

Zadnja posodobitev 31.03.2016

Top