Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultura in mednarodni odnosi EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultura in mednarodni odnosi EU

 

POVZETEK:

Sklepi o spodbujanju kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga v zunanjih odnosih EU in držav EU

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV?

 • Namen teh sklepov je spodbuditi Evropsko komisijo in države Evropske unije (EU), da opredelijo pristope k urejanju kulturnih odnosov z državami zunaj EU.
 • Na podlagi sklepov se je sprožil postopek, v okviru katerega:

KLJUČNE TOČKE

 • Sklepi poudarjajo, da kulturne izmenjave in medkulturni dialog na globalni ravni močno prispevajo k združevanju ljudi ter okrepitvi družbe in gospodarstva. EU mora zato vključiti kulturo v svoje politike in programe, ki se izvajajo v okviru zunanjih odnosov, ter v svoje sodelovanje z državami zunaj EU in mednarodnimi organizacijami.
 • Med drugim sklepi pozivajo države EU in Evropsko komisijo, da:
  • spodbujajo medkulturni dialog s projekti, dejavnostmi za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks znotraj in zunaj EU, namenjenimi tako strokovnjakom na področju kulture kot mladim,
  • podprejo razvoj večjezičnosti in medkulturnih kompetenc,
  • podprejo Konvencijo Unesca o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov iz leta 2005, katere podpisnica je EU,
  • opredelijo strategijo EU za usklajeno in sistematično vključevanje kulture v politike EU, ki se izvajajo v okviru zunanjih odnosov, in zagotovijo dopolnjevanje ukrepov, ki se izvajajo na ravni EU, z ukrepi držav EU,
  • spodbujajo evropske kulturne dejavnosti, dobrine in storitve zunaj EU ter mednarodno mobilnost evropskih strokovnjakov na področju kulture,
  • pomagajo v boju proti ponarejanju, piratstvu in kraji ter nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami na mednarodni ravni,
  • zagotovijo varstvo, ohranitev in pravilno vrednotenje kulturne dediščine.
 • Zaradi boljše opredelitve strategij in dejavnosti EU na tem področju sklepi poudarjajo pomen natančne analize kulturnih sektorjev partnerskih držav. Poudarjajo tudi potrebo po:
  • opredelitvi programov financiranja in njihovem prilagajanju kulturnim sektorjem, ki predstavljajo male produkcijske in distribucijske strukture z izrazito lokalnimi značilnostmi,
  • boljšem obveščanju potencialnih udeležencev o podpornih programih in dejavnostih,
  • večjem vključevanju umetnikov, strokovnjakov na področju kulture in civilne družbe EU ter partnerskih držav v pripravo in izvajanje zunanjih kulturnih politik,
  • večjem sodelovanju kulturnih ustanov držav EU, ki so dejavne v partnerskih državah, ter oblikovanju mrež.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic z dne 16. decembra 2008, ki so se sestali v okviru Sveta, o spodbujanju kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga v zunanjih odnosih Unije in njenih držav članic (UL C 320, 16.12.2008, str. 10–12).

POVEZANI DOKUMENTI

Skupno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu – Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (JOIN(2016) 29 final z dne 8. junija 2016).

Sklepi Sveta o kulturi v zunanjih odnosih EU s poudarkom na kulturi v razvojnem sodelovanju (UL C 417, 15.12.2015, str. 41–43).

Zadnja posodobitev 08.11.2016

Top