Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čezmejna plačila v evrih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čezmejna plačila v evrih

Cilj enotnega območja plačil v evrih (SEPA) je zagotoviti, da je elektronsko plačevanje po celotnem evroobmočju tako enostavno kot plačevanje z gotovino, ter da pri elektronskem plačevanju v evrih v drugo državo EU ni dodatnih stroškov.

AKT

Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001

POVZETEK

Cilj enotnega območja plačil v evrih (SEPA) je zagotoviti, da je elektronsko plačevanje po celotnem evroobmočju tako enostavno kot plačevanje z gotovino, ter da pri elektronskem plačevanju v evrih v drugo državo EU ni dodatnih stroškov.

ČEMU JE UREDBA NAMENJENA?

Pravila od bank zahtevajo enako zaračunavanje stroškov za čezmejna elektronska plačila v evrih, torej med dvema evropskima državama, kot za podobna nacionalna elektronska plačila* v evrih znotraj iste države EU.

KLJUČNE TOČKE

Elektronske plačilne transakcije vključujejo kreditne prenose, neposredne bremenitve, dvige na bankomatih, plačila z debetnimi in kreditnimi karticami ter gotovinske prenose.

Zadevna plačila se opravijo v evrih ali v nacionalni valuti države EU, ki želi uveljaviti Uredbo. Na zahtevo Švedske se načelo enakih stroškov uporablja tudi za plačila v švedskih kronah.

V praksi to pomeni, da morajo banke svojim uporabnikom zagotoviti mednarodno številko bančnega računa (IBAN), ki se uporablja pri čezmejnih elektronskih plačilih. Banke jim morajo zagotoviti tudi številko bančne identifikacijske kode (BIC). Ta transakcije torej ne stanejo več kot transakcije znotraj ene države.

Izpolnjevanje obveznosti

Če banka ne upošteva pravil obračunavanja stroškov, lahko njeni uporabniki ali katera koli zainteresirana stran vloži pritožbo nacionalnemu organu.

Države EU morajo zagotoviti reševanje postopkov med bankami in uporabniki, zato ustanovijo učinkovite pritožbene postopke in postopke za izvensodno reševanje sporov. V primeru kršitev se lahko naložijo denarne kazni.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. novembra 2009.

KLJUČNI IZRAZI

*Podobna plačila: plačila s podobnimi značilnostmi, kot so enak znesek, način plačevanja, npr. na bankomatu, prek spleta itd., ali plačilni instrument, npr. kartica, čeki, neposredna bremenitev ali kreditni prenos.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 924/2009

1.11.2009

-

UL L 266, 9.10.2009, str. 11-18

Akti o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 260/2012

31.3.2012

-

UL L 94, 30.3.2012, str. 22-37

Uredba (EU) št. 248/2014

21.3.2014

-

UL L 84, 20.3.2014, str. 1-3

Zadnja posodobitev: 19.06.2015

Top