Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Standardi EU za naravne mineralne vode

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Standardi EU za naravne mineralne vode

POVZETEK:

Direktiva 2009/54/ES – izkoriščanje in trženje naravnih mineralnih vod

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva usklajuje pogoje, pod katerimi se lahko prodajajo naravne mineralne vode v EU, in zagotavlja, da so te vode varne za prehrano ljudi.

KLJUČNE TOČKE

 • Nacionalni organi morajo zagotoviti, da je voda v skladu z zakonodajo EU, še preden ji dodelijo status naravne mineralne vode. Vsaka država EU obvesti Evropsko komisijo o podelitvi ali preklicu tega priznanja.
 • Naravna mineralna voda, uvožena v EU, mora imeti potrdilo in izpolnjevati ista merila kot voda domačih konkurentov.
 • Naravne mineralne vode ni dovoljeno obdelovati z nobenimi postopki, razen na primer izločanja neobstojnih sestavin, kot so železove in žveplove spojine.
 • Naravna mineralna voda na izviru in v prodaji ne sme vsebovati parazitov, različnih kolimorfnih bakterij in drugih sestavin, ki so nevarne za zdravje ljudi.
 • Embalaža za naravno mineralno vodo mora biti ustrezno zaprta, da se prepreči morebitna kontaminacija.
 • Naravna mineralna voda se lahko, kadar je primerno, prodaja v skladu z naslednjimi opredelitvami:
  • naravna mineralna voda,
  • naravna mineralna voda z dodanim ogljikovim dioksidom*,
  • naravna mineralna voda z naravno vsebnostjo ogljikovega dioksida*,
  • naravna mineralna voda z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom.
 • Na označbah morajo biti navedeni tudi naslednji podatki:
  • podrobnosti o kemijski sestavi vode,
  • ime in kraj izvira, ki se uporablja,
  • navedba vsakršnih obdelav vode.
 • Naravno mineralno vodo iz istega izvira je nezakonito tržiti pod več različnimi imeni.
 • Prav tako je nezakonito trditi, da ima voda značilnosti, ki jih v resnici nima.
 • Izraz „izvirska voda“ se lahko uporablja samo za vodo, ki je namenjena za prehrano ljudi v svojem naravnem stanju, se polni na izviru in izpolnjuje pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom in označevanjem, določene v zakonodaji.
 • Nacionalni organ, ki meni, da bi naravna mineralna voda lahko pomenila nevarnost za zdravje ljudi, lahko omeji ali prepove njeno prodajo. O tem obvesti druge države EU in Komisijo.
 • Zakonodaja se ne uporablja za vodo, ki velja za zdravilo, ali naravno mineralno vodo, ki se uporablja v zdravilne namene v naravnih zdraviliščih in termah.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 16. julija 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o naravni mineralni vodi in izvirski vodi.

KLJUČNI POJMI

* Naravna mineralna voda z dodanim ogljikovim dioksidom: voda z dodanim ogljikovim dioksidom (CO2), ki ni iz istega izvira kakor naravna mineralna voda.

* Naravna mineralna voda z naravno vsebnostjo ogljikovega dioksida: voda, ki ima po morebitni pripravi in polnjenju enako vsebnost CO2 kakor na izviru. To velja tudi, kadar se zaradi priprave naravne mineralne vode CO2 sprošča in se pozneje nadomesti z ustrezno količino iz istega izvira ali zajetja podtalnice.

AKT

Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (prenovitev) (UL L 164, 26.6.2009, str. 45–58)

Zadnja posodobitev 12.04.2016

Top