Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorna vozila – skupinske izjeme iz konkurenčnega prava EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorna vozila – skupinske izjeme iz konkurenčnega prava EU

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 461/2010 – uporaba člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Člen 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) izvzema vertikalne sporazume*, ki prinašajo zadostne koristi, s katerimi je mogoče prevladati nad protikonkurenčnimi učinki. Uredba (EU) št. 461/2010 omogoča sektorju vozil posebno skupno izjemo za vertikalne sporazume za nakup, prodajo ali ponovno prodajo novih motornih vozil ter vertikalne sporazume za opravljanje storitev popravljanja in vzdrževanja takšnih vozil in distribucijo rezervnih delov.

Vertikalni sporazumi za nakup, prodajo ali ponovno prodajo novih motornih vozil

Uredba (EU) št. 461/2010 uporablja Uredbo (EU) št. 330/2010 v zvezi z vertikalnimi sporazumi za nakup, prodajo ali ponovno prodajo novih motornih vozil.

Vertikalni sporazumi v zvezi s poprodajnimi trgi motornih vozil

Uredba (EU) št. 461/2010 uporablja Uredbo (EU) št. 330/2010 tudi za vertikalne sporazume, ki se nanašajo na pogoje za nakup, prodajo ali ponovno prodajo rezervnih delov motornih vozil ali za opravljanje storitev popravljanja in vzdrževanja motornih vozil, če ti izpolnjujejo zahteve glede izjem, ki so določene v Uredbi (EU) št. 330/2010, in ne vsebujejo nobene od naslednjih nedopustnih omejitev, opisanih v Uredbi (EU) št. 461/2010:

  • omejitev prodaje rezervnih delov za motorna vozila s strani članov sistema selektivne distribucije,
  • omejitev, dogovorjeno med dobaviteljem rezervnih delov ali opreme za popravljanje in proizvajalcem motornih vozil, ki ovira dobaviteljevo možnost prodaje navedenega blaga pooblaščenim ali neodvisnim distributerjem ali serviserjem ali končnim uporabnikom,
  • omejitev, dogovorjeno med proizvajalcem motornih vozil, ki uporablja sestavne dele za prvotno sestavljanje motornih vozil, in dobaviteljem takih sestavnih delov, ki ovira dobaviteljevo možnost, da dobavljene sestavne ali rezervne dele na vidnem mestu označi s svojo blagovno znamko ali logotipom.

V skladu z Uredbo št. 19/65/EGS se lahko Evropska komisija odloči, da se ta uredba ne uporablja za vertikalne sporazume, ki vključujejo posebne omejitve v zvezi s trgom, kadar vzporedne mreže podobnih vertikalnih omejitev pokrivajo več kot 50 % zadevnega trga.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 1. junija 2010 in se bo uporabljala do 31. maja 2023.

OZADJE

Konkurenca: Motorna vozila – zakonodaja

KLJUČNI POJEM

* Vertikalni sporazum: sporazum ali usklajeno ravnanje med dvema ali več podjetji, od katerih vsako posluje na različni stopnji proizvodne ali distribucijske verige, in ki se nanaša na pogoje, po katerih lahko udeležena podjetja kupujejo, prodajajo ali preprodajajo nekatero blago ali storitve.

AKT

Uredba Komisije (EU) št. 461/2010 z dne 27. maja 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil (UL L 129, 28.5.2010, str. 52–57)

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta št. 19/65/EGS z dne 2. marca 1965 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov in usklajenih ravnanj (UL 36, 6.3.1965, str. 533–535) Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta št. 19/65/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Komisije (EU) št. 330/2010 z dne 20. aprila 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (UL L 102, 23.4.2010, str. 1–7)

Zadnja posodobitev 04.01.2016

Top