Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprečevanje kajenja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprečevanje kajenja

POVZETEK:

Priporočilo Sveta o preprečevanju kajenja in pobudah za izboljšanje nadzora nad tobakom

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

To priporočilo poziva države EU, da z vrsto zakonodajnih in/ali drugih ukrepov odvrnejo ljudi, zlasti pa mlade, od tega, da začnejo kaditi. Ti ukrepi vključujejo nadzore nad prodajo tobaka ter njegovim oglaševanjem in promocijo.

KLJUČNE TOČKE

 • Da bi preprečile prodajo tobaka otrokom in najstnikom, so države EU pozvane, da:
  • od prodajalcev tobačnih izdelkov zahtevajo, da preverijo polnoletnost svojih kupcev,
  • zagotovijo odstranitev tobačnih izdelkov s samopostrežnih polic v trgovinah,
  • mladoletnim osebam omejijo dostop do prodajnih avtomatov s tobačnimi izdelki,
  • odraslim omejijo dostop do prodaje na daljavo, na primer prek interneta,
  • prepovejo prodajo sladkarij in igrač, ki so podobni tobačnim izdelkom, otrokom,
  • prepovejo prodajo cigaret posamično ali v škatlicah z manj kot 19 cigaretami.
 • Da bi omejile oglaševanje tobaka in promocijske dejavnosti, so države EU pozvane, da prepovejo uporabo:
  • imen znamk tobaka na netobačnih izdelkih in storitvah,
  • promocijskih predmetov, kot so pepelniki, vžigalniki, sončniki in vzorci tobačnih izdelkov,
  • popustov, brezplačnih daril, nagrad ali priložnosti za sodelovanje v promocijskih igrah ali tekmovanjih, povezanih s tobačnimi izdelki,
  • panojev, plakatov in drugih oblik oglaševanja tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih prostorih ali na prostem,
  • oglaševanja tobačnih in povezanih izdelkov v kinih,
  • drugih neposrednih ali posrednih oblik oglaševanja in sponzoriranja tobačnih izdelkov.
 • Države EU so pozvane tudi, da:
  • zahtevajo od proizvajalcev, uvoznikov in trgovcev na debelo, da jih obveščajo o količini denarja, ki ga porabijo za oglaševanje, trženje, sponzoriranje in promocije,
  • ukrepajo proti učinkom pasivnega kajenja v zaprtih delovnih prostorih, zaprtih javnih prostorih in javnih prevoznih sredstvih. Prednost bi bilo treba dati izobraževalnim, zdravstvenim in vzgojno-varstvenim ustanovam,
  • nadaljujejo z razvijanjem protikadilskih strategij, zlasti v okviru zdravstvene vzgoje,
  • vključijo mlade v protikadilske dejavnosti,
  • ljudi odvračajo od porabe tobaka s pomočjo politike oblikovanja cen,
  • preverjajo, da se sprejeti ukrepi tudi izvajajo,
  • Evropsko komisijo vsaki dve leti obveščajo o sprejetih ukrepih.
 • Komisija je pozvana, da:
  • spremlja in oceni sprejete ukrepe,
  • pripravi poročilo v roku enega leta po prejemu nacionalnih podatkov,
  • preuči potrebo o morebitnem nadaljnjem ukrepanju.
 • Komisija je sprejela različne pobude, da bi spodbudila preprečevanje kajenja. Te vključujejo kampanje, kot je „Ex kadilci so zmagovalci“, in postopno odpravo subvencij za proizvajalce tobačnih izdelkov.
 • Zavezujoča zakonodaja, ki je bila sprejeta leta 2003 (Direktiva 2003/33/ES) in nadomeščena leta 2014 (Direktiva 2014/40/EU), določa vseevropske zahteve za proizvodnjo, predstavitev in prodajo tobačnih in podobnih izdelkov, kot so elektronske cigarete.
 • Leta 2009 so bile države EU v nadaljnjem priporočilu pozvane, da pospešijo ukrepe, da bi zaščitile ljudi proti pasivnemu kajenju na delovnem mestu, v javnih prostorih in v javnih prevoznih sredstvih.

OZADJE

Ena četrtina Evropejcev (26 %) kadi. Kajenje je v EU največji vzrok za smrt in bolezni, ki bi jih bilo mogoče preprečiti: vsako leto za posledicami kajenja umre približno 700 000 ljudi.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije „Tobak – Politika“.

AKT

Priporočilo Sveta z dne 2. decembra 2002 o preprečevanju kajenja in pobudah za izboljšanje nadzora nad tobakom (UL L 22, 25.1.2003, str. 31–34)

POVEZANI AKTI

Direktiva 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov (UL L 152, 20.6.2003, str. 16–19).

Nadaljnje spremembe Direktive 2003/33/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 1–38). Glejte prečiščeno besedilo.

Priporočila Sveta z dne 30. novembra 2009 o okolju brez tobačnega dima (UL C 296, 5.12.2009, str. 4–14)

Zadnja posodobitev 03.05.2016

Top