Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategija EU o alkoholu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategija EU o alkoholu

POVZETEK:

Strategija za podporo državam EU pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola – COM(2006) 625 konč.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To sporočilo vzpostavlja strategijo za podporo državam EU pri zmanjševanju zdravstvenih, gospodarskih in družbenih težav, povezanih s škodljivim in nevarnim uživanjem alkohola.

Strategija določa prednostne teme, opredeljuje različne ravni ukrepanja in navaja ukrepe, ki so jih sprejele države EU, da bi spodbudile dobro prakso. Vse druge zainteresirane strani tudi poziva, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje škode zaradi uživanja alkohola. Ukrepanje Evropske komisije dopolnjujejo nacionalne strategije na tem področju.

KLJUČNE TOČKE

Pet prednostnih nalog

 • 1.

  Zaščita mladih, otrokin še nerojenih otroke – ta vključuje tri posebne cilje:

  • zajezitev pitja mladoletnikov ter zmanjševanje nevarnega in škodljivega pitja med mladimi,
  • zmanjševanje škode, ki jo trpijo otroci v družinah, ki imajo probleme z alkoholom,
  • zmanjševanje izpostavljenosti alkoholu med nosečnostjo.
 • 2.

  Zmanjševanje števila smrtnih žrtev in poškodb v cestnem prometu, povezanih z uživanjem alkohola

 • 3.
  Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola pri odraslih in zmanjševanje negativnega vpliva na delovno mesto – posebni cilji so:
  • zmanjšanje kroničnih telesnih in duševnih motenj zaradi uživanja alkohola,
  • zmanjšanje števila smrtnih žrtev zaradi uživanja alkohola,
  • obveščanje potrošnikov, da bodo pri odločitvi dobro seznanjeni z dejstvi,
  • prispevanje k zmanjšanju škode zaradi uživanja alkohola na delovnem mestu.
 • 4.

  Obveščanje, izobraževanje in zviševanje ravni ozaveščenosti – poudarek je zlasti na vplivu škodljivega in nevarnega uživanja alkohola na:

  • nerojene otroke,
  • mladoletnike,
  • sposobnost za delo in vožnjo.
 • 5.

  Razvoj, podpora in vodenje skupne baze preverjenih podatkov –zbiranje primerljivih informacij o številnih vprašanjih, kot so:

  • ravni uživanja alkohola,
  • vzorci uživanja alkohola,
  • družbeni in zdravstveni učinki uživanja alkohola.

Podpora državam EU

Vloga EU pri tej strategiji je dopolnjevati prizadevanja držav EU, dodajati vrednost njihovim ukrepom in jim omogočiti, da s sodelovanjem rešujejo skupna vprašanja.

Januarja 2014 se je začel izvajati triletni skupni ukrep za zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (RARHA), ki je bil oblikovan v okviru programa javnega zdravja EU. Cilj je podpreti napredek držav EU pri skupnih prednostnih nalogah v skladu s strategijo EU o alkoholu in jim pomagati pri obravnavanju in zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola.

Izvajanje strategije

 • Poročilo iz leta 2013 ugotavlja, da je večina držav EU dopolnila in okrepila svoje alkoholne strategije v skladu s strategijo EU.
 • Strategija EU je na petih prednostnih področjih pokazala jasne rezultate v smislu podpiranja ukrepov držav EU.
 • Usklajevanje in podpora državam EU bi se lahko okrepili s povečanjem prepoznavnosti Odbora za nacionalno alkoholno politiko in ukrepe (CNAPA) in sprejetjem večletnega delovnega načrta.
 • Zainteresirane strani bi lahko spodbudili k vključitvi v forum EU o alkoholu in zdravju.

OZADJE

Alkoholna politika

AKT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: strategija EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (COM(2006) 625 konč., 24.10.2006)

Zadnja posodobitev 13.01.2016

Top