Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program vzajemnega učenja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Program vzajemnega učenja

POVZETEK:

Člen 149 Pogodbe o delovanju Evropske unije – ukrepi za pospeševanje zaposlovanja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA PROGRAMA?

Program vzajemnega učenja spodbuja države EU k izmenjavi izkušenj in dobre prakse na področju zaposlovanja.

Cilj je izboljšati in razviti sodelovanje med državami EU na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Sodelovanje poteka na ključnih področjih Evropske strategije zaposlovanja (ESZ), ki je sestavni del strategije Evropa 2020.

KLJUČNE TOČKE

Program prispeva k ciljem strategije EU za leto 2020, in sicer pri vprašanjih, povezanih z zaposlovanjem in socialnim vključevanjem. To so:

 • 75 % ljudi od 20. do 64. leta bi moralo biti zaposlenih,
 • stopnja osipa v šolah ne bi smela presegati 10 %,
 • 40 % mladih bi moralo imeti visokošolsko diplomo,
 • število ljudi, ki jih je prizadela revščina, bi bilo treba zmanjšati za 20 milijonov.

Poleg tega je program vzajemnega učenja orodje odprte metode usklajevanja, katere namen je pomagati pri usklajevanju nacionalnih politik zaposlovanja.

Ukrepanje

Program vključuje več vrst ukrepov, kot so:

 • tematski dogodkiseminarji in delavnice o posebnih vprašanjih politike zaposlovanja, na katerih lahko oblikovalci politik, nevladne organizacije (NVO) in drugi zainteresirani partnerji razpravljajo o izvajanju strategije Evropa 2020,
 • učne izmenjave – majhna skupinska srečanja predstavnikov iz držav EU, namenjena izmenjavi izkušenj s posebnimi vprašanji politike,
 • strokovna srečanjasrečanja predstavnikov iz držav EU in neodvisnih strokovnjakov v zvezi z vprašanji, povezanimi s posebnimi politikami, na katerih je mogoče izmenjati dobre prakse,
 • seminarji za razširjanje rezultatovseminarji, ki potekajo konec vsakega leta, da se predstavijo rezultati programa vzajemnega učenja. Glavni udeleženci so:
  • institucije EU in druge mednarodne politične organizacije,
  • predstavniki držav EU,
  • lokalni in regionalni organi,
  • socialni partnerji,
  • NVO in
  • akademske ustanove,
 • zbirka podatkov o praksah na trgu dela – vsebuje primere učinkovitih politik in ukrepov. Na voljo je vodnik po zbirki podatkov.

Udeleženci

Program je odprt za države EU, države kandidatke za članstvo v EU in države v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

OZADJE

Program vzajemnega učenja

AKT

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije, Naslov IX – Zaposlovanje – Člen 149 (prejšnji člen 129 PES) (UL C 326, 26.10.2012, str. 113)

Zadnja posodobitev 30.05.2016

Top