Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)

Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti je le ena od mnogih evropskih pobud, namenjenih spodbujanju mobilnosti delavcev. Državam pomaga spodbujati in spremljati izboljšave v njihovih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU).

AKT

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanj (UL C 155, 8.7.2009, str. 1-10)

POVZETEK

Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti je le ena od mnogih evropskih pobud, namenjenih spodbujanju mobilnosti delavcev. Državam pomaga spodbujati in spremljati izboljšave v njihovih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU).

ČEMU JE PRIPOROČILO NAMENJENO?

Priporočilo vzpostavlja Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti. Gre za zbirko orodij s skupnimi evropskimi referencami. Nacionalni organi se prostovoljno odločijo, kateri vidiki se jim zdijo najbolj uporabni za razvijanje, izboljševanje, usmerjanje in ocenjevanje kakovosti svojih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU).

KLJUČNE TOČKE

  • Okvir vključuje štiristopenjski cikel načrtovanja, izvajanja, ocene/presoje in pregleda/revizije sistemov PIU.
  • Vsaka stopnja predvideva merila kakovosti ter deskriptorje in kazalnike, ki nacionalnim organom pomagajo določiti cilje, opredeliti standarde in opraviti preglede.
  • Referenčni kazalniki, kot je vlaganje v usposabljanje učiteljev, pomagajo pri ocenjevanju in izboljšanju kakovosti sistemov PIU.
  • Nacionalni organi so pozvani k dejavni vlogi v okviru in k nadaljnjem razvoju skupnih načel, referenčnih meril, kazalnikov in smernic.
  • Nacionalne referenčne točke za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja skrbijo za obveščenost deležnikov o dejavnostih okvira, podpirajo in razvijajo njegovo delovanje ter pomagajo pri oceni dosežkov.
  • Nacionalni organi naj bi vsake štiri leta izvedli pregled postopka izvajanja.

Maja 2014 so vlade EU izpostavile napredek, ki je bil dosežen pri zagotavljanju kakovosti v izobraževanju in usposabljanju, ter soglašale, da je potrebno zagotoviti nadaljnji razvoj.

OZADJE

Priporočila naj bi pripomogla k modernizaciji sistemov izobraževanja in usposabljanja, ter zagotovila, da jih ljudje ne bi zapuščali brez ustreznih kvalifikacij. Prav tako želi izboljšati medsebojni odnos med izobraževanjem, usposabljanjem in zaposlovanjem.

Več informacij je na voljo na:

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (COM(2014) 30 final z dne 28. januarja 2014)

Sklepi Sveta z dne 20. maja 2014 o zagotavljanju kakovosti pri podpiranju izobraževanja in usposabljanja (UL C 183, 14.6.2014, str. 30-35)

Zadnja posodobitev 30.07.2015

Top