Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska raziskava o znanju jezikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska raziskava o znanju jezikov

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2007) 184 konč.) – standardi za evropsko raziskavo o znanju jezikov

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Uvaja evropsko raziskavo, katere cilj je zagotoviti državam, oblikovalcem politike, učiteljem in strokovnim delavcem zanesljive in primerljive podatke o znanju tujih jezikov v Evropski uniji (EU).

KLJUČNE TOČKE

Znanja in jeziki, ki jih je treba preveriti

  • V prvem krogu zbiranja podatkov preverjanja zajemajo bralno razumevanje, slušno razumevanje in pisanje , namen pa je izmeriti splošno znanje tujih jezikov v dveh najbolj poučevanih jezikih v vsaki državi EU od najbolj poučevanih uradnih jezikov EU: angleščina, francoščina, nemščina, španščina in italijanščina. Govorjenje bo vključeno v naslednjem krogu raziskave.
  • Preverjanja v drugih jezikih se lahko vključijo v prvi krog raziskave kot nacionalna izbira.

Stopnje znanja

Raziskava naj bi temeljila na merjenju rastočih stopenj jezikovnega znanja od stopnje A1, prve ali osnovne stopnje, do stopnje B2, srednje stopnje, na lestvici skupnega evropskega referenčnega okvira (CEFR) za jezike.

Vsebinske informacije

  • Vprašalnik za študente, učitelje in ravnatelje ter vlade za zbiranje vsebinskih informacij, ki bodo omogočile analizo dejavnikov, ki morebiti vplivajo na učenčevo znanje jezikov, kot so socialno-ekonomsko okolje in status priseljenca.
  • Ostale vsebinske informacije zajemajo podatke, ali je učenje jezika obvezno ali prostovoljno, ali ima učitelj formalno izobrazbo za poučevanje jezikov ali je naravni govorec ter ali se učence usmerja glede na njihove sposobnosti in spol.

Populacija, katere znanje se preverja

Ciljna populacija je celotno število učencev, vpisanih v zadnji letnik nižjega srednješolskega izobraževanja (ISCED 2), ali v drugi letnik višjega srednješolskega izobraževanja (ISCED 3), če se drugi tuji jezik ne poučuje v nižjem srednješolskem izobraževanju.

Instrumenti za preverjanje

V raziskavi so dovoljeni testi na podlagi računalnika in testi na podlagi papirja in svinčnika. Test na podlagi računalnika mora biti na voljo državam za prilagoditev nacionalnih potreb izven raziskave in zato z odprto programsko opremo.

Stroški

Nacionalni stroški izvedbe raziskave bodo odvisni od končne strukture raziskave. Mednarodni stroški, ki jih je financirala EU v okviru programa vseživljenjskega učenja (2007–2013), so pokrili pripravo in koordinacijo preverjanj, določanje vzorca in metod vzorčenja ter analizo rezultatov in poročanje o njih.

Izvedba raziskave

  • Sodelujoče države EU so morale zagotoviti, da so bile potrebne organizacijske strukture nared za izvedbo raziskave.
  • Naloga Komisije je bila, da skupaj s Svetovalnim odborom za evropski kazalnik o znanju jezikov in s sodelujočimi državami zbere podatke ter jih analizira in pripravi končne rezultate.

OZADJE

Znanje tujih jezikov ostaja visoko na seznamu agende EU za izobraževanje, skupaj s programom Erasmus+ in strategijo ET 2020, ki dajeta visoko prednost sodelovanju v izobraževanju in usposabljanju.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu – Okvir za evropsko raziskavo o znanju jezikov (COM(2007) 184 final z dne 13. aprila 2007).

Zadnja posodobitev 21.11.2016

Top