Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistični podatki o izobraževanju in vseživljenjskem učenju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistični podatki o izobraževanju in vseživljenjskem učenju

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št 452/2008 – priprava in razvoj statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Vzpostavlja skupni okvir za statistične standarde za pripravo usklajenih podatkov na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

KLJUČNE TOČKE

Uredba zajema naslednja področja:

 • 1.

  sisteme izobraževanja in usposabljanja;

 • 2.

  udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju;

 • 3.

  druge statistične podatke o izobraževanju in vseživljenjskem učenju (učenje osebe skozi vse življenje, ne glede na to, ali to počne zaradi osebnih ali poklicnih razlogov).

Ustvarjanje statističnih podatkov na ravni Evropske unije (EU) se izvaja s posameznimi statističnimi ukrepi, vključno z naslednjimi:

 • za prvi dve področji: redna in pravočasna dostava statističnih podatkov, ki jih posredujejo države EU
 • v okviru tretjega področja: uporaba dodatnih statističnih spremenljivk in kazalnikov drugih sistemov in raziskav statističnih informacij,
 • razvoj, izboljšanje in posodobitev standardov in priročnikov, ki določajo okvire, zasnove in metode,
 • izboljšanje kakovosti podatkov znotraj okvira kakovosti.

Evropska komisija mora upoštevati razpoložljive zmogljivosti držav EU glede zgornjih ukrepov. Glede zbranih podatkov bodo, kadar koli bo to mogoče, upoštevani regionalni vidiki in vidiki spola.

Komisija (Eurostat) bo sodelovala tudi z Inštitutom za statistiko Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, kulturo in znanost, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj in drugimi mednarodnimi organizacijami za zagotavljanje primerljivosti in preprečevanje podvajanja podatkov na mednarodni ravni.

Izobraževalni sistemi (UOE)

Od šolskega leta 2012–2013 naprej: Uredba Komisije (EU) št. 912/2013 z dne 23. septembra 2013 glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja.

Raziskava o izobraževanju odraslih (AES)

2016 AES: Uredba Komisije (EU) št. 1175/2014 z dne 30. oktobra 2014 glede statističnih podatkov o sodelovanju odraslih pri vseživljenjskem učenju.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 24. junija 2008.

OZADJE

 • Priprava primerljivih statističnih podatkov je bistvenega pomena za razvoj strategij izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter za spremljanje izvajanja teh strategij.
 • Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, ki je bil sprejet maja 2009, določa številna referenčna merila, ki jih je treba izpolniti do leta 2020. Ocena napredka v državah EU je podana v letni analizi države, pri čemer EU zagotavlja tudi priporočila.
 • Na podlagi posredovanih informacij skupno poročilo za leto 2015 opredeljuje prednostna področja in konkretna vprašanja glede nadaljnjega dela na evropski ravni. Skupno poročilo je bilo sprejeto novembra 2015.
 • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju (UL L 145, 4.6.2008, str. 227–233).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) št. 912/2013 z dne 23. septembra 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja (UL L 252, 24.9.2013, str. 5–10).

Uredba Komisije (EU) št. 1175/2014 z dne 30. oktobra 2014 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sodelovanju odraslih pri vseživljenjskem učenju ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 823/2010 (UL L 316, 4.11.2014, str. 4–43).

Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) – Nove prednostne naloge za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (UL C 417, 15.12.2015, str. 25–35).

Zadnja posodobitev 04.11.2016

Top