Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spodbujanje večjezičnosti v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spodbujanje večjezičnosti v EU

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2005) 596 final – Nova okvirna strategija za večjezičnost

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo opredeljuje strategijo Evropske komisije za spodbujanje večjezičnosti v Evropski uniji (EU) in predlaga vrsto posameznih ukrepov.

KLJUČNE TOČKE

Večjezičnost pomeni sposobnost posameznika, da uporablja različne jezike, in sobivanje različnih jezikovnih skupnosti na enem zemljepisnem območju.

Politika večjezičnosti Komisije ima tri cilje:

 • spodbujati učenje jezikov in jezikovno raznolikost v družbi;
 • spodbujati večjezično gospodarstvo;
 • omogočiti državljanom dostop do informacij v njihovih jezikih.

To sporočilo določa različne načine za spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti, ki vključujejo:

 • programe Lingua, Socrates in Leonardo (zdaj so vsi del programa Erasmus+);
 • pobratena mesta (zdaj so del programa Evropa za državljane);
 • finančno pomoč za mrežo univerz Mercator;
 • raziskovalni program za premagovanje jezikovnih ovir z uporabo novih informacijskih tehnologij;
 • izvajanje evropskega kazalnika znanja jezika;
 • posodobitev usposabljanja učiteljev jezikov;
 • študijo najboljših praks pri zgodnjem učenju jezikov;
 • uvedbo akademskih kateder za večjezičnost in medkulturnost;
 • okrepitev raziskovalnega elementa v sedmem okvirnem programu za raziskave (zdaj Obzorje 2020).

Komisija podpira države EU, da:

Večjezično gospodarstvo

Za razvoj večjezičnega gospodarstva Komisija predlaga naslednje:

 • študijo o vplivu, ki ga ima pomanjkanje jezikovnih spretnosti na gospodarstvo EU;
 • študijo o možnostih večje uporabe podnaslavljanja videoposnetkov pri spodbujanju učenja jezikov;
 • promocijo medinstitucionalne večjezične zbirke podatkov izrazov EU (IATE);
 • organiziranje univerzitetnih konferenc o usposabljanju prevajalcev;
 • sprejem pobude za poenostavitev uporabe multimedijskih virov;
 • usklajevanje dela raziskovalcev pri tehnologijah človekovega jezika, strojnega prevajanja in slovarskih virov.

Prevajanje in tolmačenje

 • Povečana raba strojnega prevajanja poudarja pomen človeškega dejavnika pri zagotavljanju kakovosti prevodov in razvoja, kot je evropski standard za prevajalske storitve.
 • Povpraševanje po tolmačih se povečuje, zlasti v mednarodnih organizacijah. S pomočjo skupnostim priseljencev pri uradnih opravkih prispevajo tudi k varstvu človekovih in demokratičnih pravic.

Večjezičnost in državljani EU

Komisija ima številne pobude za večjezičnost, ki bi državljanom pomagale razumeti, katere so njihove pravice in kakšen vpliv ima nanje evropska zakonodaja. Komisija predlaga, da se:

 • zagotovi, da bodo vsi njeni oddelki usklajeno uporabljali politiko večjezičnosti;
 • še naprej spodbuja večjezičnost na njenem spletnem portalu (Europa) in v njenih publikacijah;
 • vzpostavi jezikovni portal na Europi;
 • organizirajo seminarji o večjezičnosti;
 • nadaljuje zagotavljanje nepovratnih sredstev in učne podpore univerzam za konferenčno tolmačenje, orodja za učenje na daljavo ter štipendije in obiske;
 • podpirajo evropski magistrski programi iz konferenčnega tolmačenja in vodenja konferenc;
 • še naprej polnopravno sodeluje na mednarodnih letnih srečanjih o jezikovni ureditvi, dokumentaciji in objavah;
 • še naprej podpirajo univerzitetni programi magisterija iz prevajanja;
 • organizirajo mednarodna šolska tekmovanja iz prevajanja, da bi s tem spodbujali znanje jezikov in poklicev na področju jezikoslovja.

Komisija je ustanovila skupino na visoki ravni za večjezičnost, sestavljeno iz neodvisnih strokovnjakov, ki je leta 2007 pripravila svoje končno poročilo. Na začetku leta 2008 je bila organizirana ministrska konferenca o večjezičnosti, ki je omogočila državam EU, da so poročale o napredku in pripravile načrt dela za prihodnost. Pozneje istega leta je Komisija predložila dodatno sporočilo, v katerem je predlagala celosten pristop k večjezičnosti v EU.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Nova okvirna strategija za večjezičnost (COM(2005) 596 final z dne 22. novembra 2005).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij – Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza (COM(2008) 566 final z dne 18. septembra 2008).

Zadnja posodobitev 14.11.2016

Top