Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice – Evropsko omrežje za informacije o izobraževalnih sistemih in politikah

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice – Evropsko omrežje za informacije o izobraževalnih sistemih in politikah

 

POVZETEK:

Resolucija Sveta in ministrov za izobraževanje o informacijskem omrežju za izobraževanje Eurydice

KAJ JE NAMEN RESOLUCIJE?

Namen resolucije je okrepitev in razvoj omrežja Eurydice, ki zagotavlja informacije o nacionalnih in evropskih strukturah, sistemih in razvojih na področju izobraževanja.

KLJUČNE TOČKE

  • Omrežje Eurydice zagotavlja širok nabor primerljivih informacij o evropskih izobraževalnih sistemih in politikah ter številne primerjalne analize o različnih temah na področju izobraževalnih sistemov. Podpira z dokazi podprto evropsko sodelovanje na področjih izobraževanja in vseživljenjskega učenja.
  • Eurydice sestavlja 42 nacionalnih enot s sedežem v vseh 38 državah, ki sodelujejo v programu Erasmus+.
  • Informacije, ki jih posredujejo nacionalne enote omrežja Eurydice, vključujejo informacije, povezane z uradnimi dokumenti, kot so zakoni, odredbe, uredbe in priporočila. Osrednja enota omrežja Eurydice (s sedežem v Bruslju) te informacije povezuje z drugimi viri podatkov – kot so statistični podatki Eurostata, zbirka podatkov UOE (skupna zbirka podatkov Unesca, OECD in Eurostata) in rezultati mednarodnih raziskav na področju izobraževanja – in tako pripravlja končna poročila.
  • Eurydice si s svojim delom prizadeva spodbujati razumevanje, sodelovanje, zaupanje in mobilnost na evropski in mednarodni ravni. Sestavljajo ga nacionalne enote iz evropskih držav, koordinira pa Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo(EACEA).
  • Vse publikacije omrežja Eurydice so brezplačno na voljo na spletnem mestu omrežja Eurydice, na zahtevo pa tudi v tiskani obliki.

OZADJE

Več informacij je na voljo tukaj:

GLAVNI DOKUMENT

Resolucija Sveta in ministrov za izobraževanje, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 6. decembra 1990 o informacijskem omrežju Eurydice na področju izobraževanja v Evropski skupnosti (UL C 329, 31.12.1990, str. 23–24).

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, in o razveljavitvi Sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES(UL L 347, 20.12.2013, str. 50–73)

Zadnja posodobitev 11.07.2016

Top