Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Visokošolsko izobraževanje – sodelovanje med EU in državami zunaj EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Visokošolsko izobraževanje – sodelovanje med EU in državami zunaj EU

POVZETEK:

Krepitev sodelovanja z državami zunaj EU na področju visokošolskega izobraževanja – COM(2001) 385 final

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Opredeljuje strategijo in določa pravila za okrepitev sodelovanja med državami EU in zunaj EU na področju visokošolskega izobraževanja.

Cilji sporočila so:

  • uveljaviti EU kot središče učenja;
  • podpreti partnerske države zunaj EU pri njihovih prizadevanjih za posodobitev;
  • spodbujati skupne vrednote in razumevanje med kulturami;
  • podpreti države EU in njihove izobraževalne ustanove v prizadevanjih za internacionalizacijo ter
  • izboljšati kakovost storitev in človeških virov z vzajemnim učenjem in izmenjavo dobrih praks.

KLJUČNE TOČKE

  • Strategija, opredeljena v tem sporočilu, si prizadeva kar najbolje izkoristiti izkušnje, pridobljene v programih, uvedenih s strani EU, kot je program Erasmus+, ki si med drugim prizadeva povečati mednarodno razsežnost in usposabljanje s pomočjo partnerstva med visokošolskimi ustanovami v državah EU in zunaj EU.
  • Strategija poziva po večstranskih omrežjih in partnerstvu, ki bi vključevali države s podobnimi visokošolskimi ustanovami, kot jih ima EU, da bi se univerze lahko dogovorile o vprašanjih, kot so:
  • Strategija poudarja, da mora sodelovanje med državami EU in zunaj EU na področju visokošolskega izobraževanja vsebovati več kot le izmenjavo študentov, da bi bilo res učinkovito. Potrebni so tudi programi izmenjave osebja in skupni programi.
  • Da bi spodbujala EU kot svetovno središče odličnosti v izobraževanju, strategija predlaga povečanje zmogljivosti za evropske študije v drugih državah z razširitvijo omrežja študijskih centrov EU in kateder Jean Monnet (položaj za profesorje, ki so se specializirali za evropsko povezovanje po svetu).
  • Ukrepi Marie Skłodowske Curie, ki jih financira pobuda Obzorje 2020, dopolnjujejo to strategijo s spodbujanjem nadnacionalne mobilnosti raziskovalcev in študentov doktorskega študija.

OZADJE

Dosedanji dosežki evropskih univerz pri mednarodnem sodelovanju so dobri in so omogočili razvoj mednarodnih učnih načrtov in skupnih diplom, financiranje mednarodnih raziskovalnih in inovativnih projektov ter podprli izmenjavo študentov, osebja in znanja. To sodelovanje ne povečuje le kakovosti izobraževanja in usposabljanja, temveč tudi spodbuja inovativnost in ustvarjanje delovnih mest prek mobilnosti, hkrati pa ponuja priložnosti za osebje in študente, da si razširijo obzorje.

KLJUČNI POJEM

* Evropski sistem zbiranja in prenašanja kreditnih točk: akademski kreditni sistem, namenjen olajšanju gibanja študentov med različnimi državami. Sprejela ga je večina držav v evropskem visokošolskem prostoru in številne države zunaj njega.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o krepitvi sodelovanja s tretjimi državami na področju visokošolskega izobraževanja (COM(2001) 385 final z dne 18. julija 2001)

Zadnja posodobitev 26.10.2015

Top